LAMU - Lokalt arbeidsmiljøutvalg

LAMU arbeider for å ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø.

Om LAMU

Utvalget skal delta i planleggingen av verne-og miljøarbeidet og følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Utvalget tar opp spørsmål på eget initiativ eller etter anmodning fra et verneombud. Enhver arbeidstaker kan også henvende seg til utvalget med et arbeidsmiljøproblem.

For mer informasjon om arbeidsmiljøutvalg finnes det utfyllende informasjon på UiOs nettsider.

LAMU ved UV fra 01.01.2017 - 31.12.2018

HMS koordinator ved UV-fakultetet er seniorkonsulent Paulina Dudzinska. Seniorkonsulent Anne Elvigen Evandt fungerer som LAMUs sekretær. Har du forslag til saker for LAMU, ta kontakt med ditt verneombud eller LAMUs sekretær.

Navn

Rolle
LAMU-leder  
Ulf Tero Grefsgård Verneombud, IPED
Arbeidsgiverrepresentanter                       
Lars Lomell Seksjonssjef
Kristin Fedje Fredriksen Kontorsjef, ISP
Elin Østbø Sørensen Kontorsjef IPED
Solveig Bauge Løland Ass. fakultetsdirektør
   
Arbeidstakerrepresentanter  
Terje Gulseth Verneombud, fakultetssekretariatet
Rosa Valseth Verneombud,IPED/ fakultetets sekretariat, i Forskningsparken
Sjur Hesthammer Verneombud, ILS
Ulf Grefsgård Verneombud, IPED
Kathrine Høegh-Omdal Verneombud, ISP
Lokalt hovedverneombud  
Kristin Flood Strøm Lokalt hovedverneombud UV og varaverneombud ILS
Studentrepresentant  

Ivar Bjorland

Studentrepresentant

Utvalgets sekretær  
Anne Elvigen Evandt UV-fakultetets sekretariat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vararepresentanter for arbeidstagrrepresentantene (personlige) i LAMU er varaverneombud.

Publisert 27. sep. 2010 13:38 - Sist endret 20. sep. 2017 12:33