Organisasjon

Det utdanningsvitenskapelige fakultet består av tre institutter og to sentre. Fakultetets fellestjenester utgjøres av fakultetsadministrasjonen og seksjon for forsknings- og formidlingsstøtte. Administrasjonsreglementet ligger til grunn for utøvelsen av oppgavene. 

Institutter

Sentre

Fellestjenester

Publisert 24. sep. 2010 16:56 - Sist endret 17. nov. 2015 11:10