Yvonne Pettrém

Produsent/regissør/daglig leder Kunnskapskanalen NRK2
Bilde av Yvonne Pettrém
Telefon +47 22852846
Brukernavn

Arbeidsområder

 • Regi og produksjon av fjernsynsdokumentarer, og audiovisuelt materiale for web, i nært samarbeid med forskere og forskningsmiljøer ved Universitetet i Oslo
 • Regi på flerkameraproduksjoner og livestreaming
 • Prosjektledelse og manusarbeid
 • Daglig leder/ koordinator i Kunnskapskanalen,  NRK Kunnskapskanalen

Bakgrunn

 • Film/videoproduksjon som freelancer på bl.a spillefilmen Svarte Pantere
 • Journalist, Asker og Bærum lokalTV
 • Informasjonsassistent, Henie Onstad Kunstsenter
 • Cand.mag. Universitetet i Oslo:  Medier og kommunikasjon, sosiologi, mellomfag kriminologi og massekommunikasjon

 

Produksjoner:

 

Fra Fadervår til Facebook - historien om leseopplæringen i Norge :

"Fra Fadervår til Facebook"  er en dokumentarfilm om leseopplæringen i Norge sett i en samfunnsmessig og historisk kontekst.

Filmen ble produsert i samarbeid med landets fremste forskere på feltet. 

Forskere i felten 

Dokumentarfilm i samarbeid med Thomas Hylland Eriksen og Anders Høgmoen om Alnaprosjektet, og hvordan samfunnsforskere går frem for å produsere kunnskap, hvilke etiske dilemmaer de havner i, og hvordan de kan etterprøve sine funn. Alnaprosjektet  utforsket stedstilhørighet i en drabantby i Oslo øst. 

 

Hovedøya- Fra urtidshav til blomstereng 3 fjernsynsprogrammer vist på NRK og TV2 2009/2010

Utforsk Hovedøya  et nettsted for elever og lærere med filmsnutter og tekstinformasjon. Produsert i samarbeid med Naturhistorisk museum

Ibsen i Sør-Italia  

Henrik Ibsen skrev flere av sine mest kjente skuespill i Italia. I dette programmet følger vi i Ibsens fotspor i Sør-Italia,

for å kaste lys over hans opphold og diktning i Sorrento, Amalfi og Ischia. Her ble Peer Gynt, Et dukkehjem og Gengangere i hovedsak skrevet.

Sendt på Kunnskapskanalen, NRK2

 

Big Fish- Small Fry: Globalisering av fiskeriene ved Victoriasjøen

Dokumentarfilm produsert i samarbeid med SUM, Senter for utvikling og utvikling. Dokumentaren er produsert med støtte fra Utenriksdepartementet og IUCN (The World Conservation Union)

I løpet av de siste 25 årene har fisket ved Victoriasjøen totalt forandret seg. Fra å være et lokalt fiske, hvor fisken ble bearbeidet og solgt på lokale og regionale markeder, selges nå det meste av fisken i Europa, USA og Japan, eller blir malt opp til fiskemel for dyrefôrindustrien.

Filmen dokumenterer virkningene eksportfisket og dyrefôrindustrien har for lokalbefolkningen, spesielt med henblikk på tap av lokal matvaresikkerhet og sysselsetting, og viser også hvordan eksportfisket truer forsvarlig utnytting av fiskeressursene.

Filmen ble vist på NRK1 og Kunnskapskanalen NRK2. I 2005 ble filmen bonusmaterial på DVD´en med den Oscarnominerte dokumentaren “Darwins´s Nightmare”, som har samme tematiske problematikk

Presentasjonfilm av UiO

En presentasjonsfilm av Universitetet i Oslo. Engelsk og norsk versjon(nett og DVD 2009)

Abelprisen 2015 (vist på Kunnskapskanalen NRK2)

Abelprisen deles ut hvert år av Det Norske Videnskaps-Akademi for fremragende vitenskapelig arbeid i matematikk, og er på 6 mill.kroner. I år var det to prisvinnere, John Nash og Louis Nirenberg, som mottok prisen under en høytidlig seremoni i  Universitetets aula. Etter prisseremonien ble de to prisvinnerne intervjuet av Vivienne Parry på en mottakelse i Det Norske Teatret.  John Nash omkom i en bilulykke i USA på vei hjem fra prisutdelingen i Oslo.

Produsert av Yvonne Pettrém og Arve Nordland

Thomas Piketty- Kapital og ulikhet i det 21.århundre (vist på Kunnskapskanalen NRK2)

Vi møter økonomen Thomas Piketty som har skrevet den internasjonalt kjente boken «Kapitalen i det 21. århundre». Det blir også debatt med Jonas Gahr Støre, Kristin Skogen Lund, Karl Ove Moene og Ingvild Almås. 

Dalai Lama besøker Arne Næss symposium og Det Norske Studentersamfunn (vist på Kunnskapskanalen NRK2)

Dalai Lama besøkte i 2014 Arne Næss symposiumet og Det Norske Studentersamfund i Oslo. Her møtte han fire norske studenter i et stappfullt Chateau Neuf til samtale om å ta ansvar for morgendagens verden. Produsert av Yvonne Pettrém og Arve Nordland.
 

Kronprinsen besøker Universitetet i Oslo- foredrag og debatt om globale utfordringer

Kronprinsparet besøkte Universitetet i Oslo for å få vite mer om Universitetets satsinger og bidrag til å løse globale utfordringer. De fikk høre flere foredrag, og Kronprinsen ledet en panelsamtale med Thomas Hylland Eriksen, Karen O´Brian, Ole Petter Ottersen og Usman Ahmad Mushtaq. Produsert av Yvonne Pettrém og Arve Nordland.

 
 

 

Produksjoner

En oversikt over produksjoner er listet nedenfor

Emneord: prosjektledelse, dokumentarfilm, redaksjonell planlegging Kunnskapskanalen, regi, manusutvikling, film/videoproduksjon, forskningsformidling, koordinator/daglig leder Kunnskapskanalen, evaluering av produksjoner

Publikasjoner

 • Flock Backmann, Sidsel; Boman, Arild & Pettrem, Yvonne (2013, 19. januar). Forsker grand prix 2012. - Serie: konkurranse i forskningsformidling for unge forskere under de årlige Forskningsdagene, arrangert av Norges forskningsråd. Hver deltaker har 4 minutter til å formidle sin forskning. De bedømmes både av dommere og publikum, og de beste går rett videre til lokal finale. De to beste går videre til nasjonal finale. Produsert av universitetsenheter. Koordinatorer: Norges forskningsråd: Sidsel Flock Backmann; Kunnskapskanalen: Yvonne Pettrém og Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Krange, Ingeborg; Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2013). Miracle.
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2012, 02. mars). Efter 22. juli. 4 programmer fra Kunnskapskanalens serie om terrorisme sendt på Kunskapskanalen, Sveriges Television våren 2012. Hvert program med bidrag fra fakulteter ved Universitetet i Oslo under UiOs 200 års jiubileum. - Produsent: Arve Nordland, InterMedia, UiO. Koordinatorer Kunnskapskanalen: Yvonne Pettrém og Arild Boman. [TV].  Kunskapskanalen, Utbildningsradion, Sveriges Television. Vis sammendrag
 • Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2012, 21. januar). Forsker grand prix 2011. Serie: konkurranse i forskningsformidling for unge forskere under de årlige Forskningsdagene, arrangert av Norges forskningsråd. Hver deltaker har 4 minutter til å formidle sin forskning. De bedømmes både av dommere og publikum, og de beste går rett videre til lokal finale. De to beste går videre til nasjonal finale. Produsert av universitetsenheter. Koordinatorer Kunnskapskanalen: Yvonne Pettrém og Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Hylland Eriksen, Thomas; Høgmoen, Anders; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2011, 15. oktober). Forskere i felt. - Program om Alna-prosjektet: om livet i bydelen Furuset, i Groruddalen i Oslo med over 100 000 mennesker, mange av dem innflyttere.Tema er integrasjon og stedstilhørighet: Hva skaper og svekker tilhørighet? Og forskningsmetoder: Hvordan går forskere fram for å utvikle ny kunnskap?. [TV].  Kunnskapakanalen via NRK2. Vis sammendrag
 • Boman, Arild & Pettrem, Yvonne (2011, 04. september). Forsker grand prix 2010. - Serie: konkurranse i forskningsformidling for unge forskere under de årlige Forskningsdagene, arrangert av Norges forskningsråd. Hver deltaker har 4 minutter til å formidle sin forskning. De bedømmes både av dommere og publikum, og de beste går rett videre til lokal finale. De to beste går videre til nasjonal finale. Produsert av universitetsenheter. Koordinatorer Kunnskapskanalen: Yvonne Pettrém og Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2011, 03. september). Etter 22. juli. Serie på 9 programmer om terrorisme på Kunnskapskanalen, NRK høsten 2011. Hvert program med bidrag fra fakulteter ved Universitetet i Oslo under UiOs 200 års jubileum. - Produsent: Arve Nordland, InterMedia, UiO. Koordinatorer Kunnskapskanalen: Yvonne Pettrém og Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen, Nrk.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Hylland Eriksen, Thomas (2010, 23. oktober). CULCOM avslutningskonferanse " Hva er et samfunn?". [TV].  Kunnskapskanalen NRK2.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Hylland Eriksen, Thomas (2010, 25. september). CULCOM avslutningskonferanse "Det grenseløse Norge". [TV].  Kunnskapskanalen NRK2.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Hylland Eriksen, Thomas (2010, 02. oktober). CULCOM avslutningskonferanse "Grenser for mangfold". [TV].  Kunnskapskanalen NRK2.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Hylland Eriksen, Thomas (2010, 15. august). CULCOM avslutningskonferanse "Human rights, democrazy and pluralism" Professor Chantal Mouffe. [Internett].
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Hylland Eriksen, Thomas (2010, 15. august). CULCOM avslutningskonferanse Åpning av konferansen. [Internett].
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Østensen, Vera (2010, 01. oktober). 100 års jubileumsmarkering ved Psykologisk Institutt, UiO 30. oktober 2009: Karl-Halvor Teigen(30 minutt)Sjelen i laboratoriet: ”Da den nye psykologien kom til Kristiania". [TV].  Kunnskapskanalen, NRK 2.
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Østensen, Vera (2010, 01. oktober). Forelesningserie fra Psykologiens dag 2009, UiO: Annika Melinder May(30 min) I have your attention please? Om felles oppmerksomhet. [TV].  Kunnskapskanalen, NRK 2.
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Østensen, Vera (2010, 01. oktober). Forelesningserie fra Psykologiens dag 2009, UiO:Hanne Oddli Hvorfor virker psykoterapi? (30 min). [TV].  Kunnskapskanalen, NRK 2.
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Østensen, Vera (2010, 01. oktober). Forelesningserie fra Psykologiens dag 30. oktober 2009, UiO1)Jon Martin Sundet (30 min)Registerforskning. Fordeler og ulemper 2)Ingela Lundin Kvalem (30 min)"Alle jenter streber etter det de ikke har. Ingen jenter erfornøyde med seg selv". Om kroppsideal og kroppsbilde. [TV].  Kunnskapskanalen, NRK 2.
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Østensen, Vera (2010, 01. oktober). Forelesningserie fra Psykologiens dag 30. oktober 2009, UiO: Nora Sveaass ( 30 min) Migrasjon, psykologi og forandring. Store ord og vanskelige spørsmål. [TV].  Kunnskapskanalen.
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Østensen, Vera & Boman, Arild (2010, 01. oktober). Forelesningserie fra Psykologiens dag 2009, UiO: Bruno Laeng: Å se farger som ikke finnes: Synestesi og hjernen ( 25 min). [TV].  Kunnskapskanalen, NRK 2.
 • Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2010, 19. november). Kunnskapskanalen på NRK Nett-TV.  Uniforum.
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2010, 12. juni). Abelprisen 2010. [TV].  Kunnskapskanalen NRK2.
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2010, 16. oktober). CULCOMs avslutningskonferanse "Skolen- en nasjonalistfabrikk?". [TV].  Kunnskapskanalen NRK2.
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2010). Rektor ønsker velkommen til jubileumsåret 2011. [Video ].
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2010, 12. juni). Abelprisen 2010. - Intervju med prisvinneren ved Martin Raussen og Christian Skau. - Produksjon: Yvonne Pettrem, Arve Nordland; sendekoordinator: Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2010, 15. august). CULCOM avslutningskonferanse Samtale mellom Elisabeth Eide og Chantal Mouffe. [Internett].
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Hylland Eriksen, Thomas (2010, 09. oktober). CULCOM avsluningskonferanse " Må religion respekteres?". [TV].  Kunnskapskanalen NRK2.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Hylland Eriksen, Thomas (2010, 15. august). CULCOM avslutningskonferanse Finale. [Internett].
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Johansen, Ayna (2010). Bevissthet og tilstedeværelse - en kilde til et bedre liv. [Video /  DVD].
 • Boye, Alida; Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2009, 30. oktober). Globale utfordringer for vitenskap og teknologi. - Arne Næss Symposium under Oslo Sustainability Summit. Arr. Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI. - Formidlingsprosjekt: Alida Boye, arr.koordinator; Yvonne Pettrem, Arve Nordland, produksjon; Arild Boman, sendekoordinator. [TV].  Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Hagtvet, Bernt; Ravik Jupskås, Anders; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2009, 07. november). Frokost med Bernt: Medier og internasjonale konflikter: Bensin på bålet? - Bernt Hagtvet, seminarleder; deltakere: Rune Ottosen, Jan Egeland, Åsne Seierstad, Sigrun Slapgard. - Formidlingsprosjekt: Anders Ravik Jupsås, arr.koordinator; Arve Nordland, Yvonne Pettrém, produksjon; Arild Boman, sendekoordinator. [TV].  Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Kjøllesdal, Helge; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2009, 30. mai). Nysgjerrig forsker vant valget.- Nyvalgt rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo intervjuet av Helge Kjøllesdal. - Formidlingsprosjekt: Arve Nordland, Yvonne Pettrem, produksjon; Arild Boman, sendekoordinator. [TV].  Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Lie, Ragnar; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2009, 02. mai). Europa, hva nå? - Arena-forelesning av utenriksminister Jonas Gahr Støre på Universitetet i Oslo. - Formidlingsprojekt: Ragnar Lie, arr.koordinator ARENA; Yvonne Pettrém, Arve Nordland, produksjon; Arild Boman, sendekoordinator. [TV].  Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Larsen, Per Christian (2009, 08. mai). Frå forsking til TV.  Uniforum.
 • Østensen, Vera; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2009, 21. november). Psykologiens dag ved UiO. Del 1: Migrasjon - vår tids store utfordring. - Foredrag av Nora Sveaass.- Formidlingsprosjekt: Vera Østensen, arr.koordinator; Arve Nordland, Yvonne Pettrem, produksjon; Arild Boman sendekoordinator;. [TV].  Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2008, 20. juni). Abelprisen 2008. Intervju med prisvinnerne John Griggs Thompson og Jacques Tits, ved Martin Raussen og Christian Skau. [TV].  Kunnskapskanalen NRK TV1. Streaming: abelprisen.no/no/multi.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve; Webb, Cecilie Elise & Bøckman, Petter (2008). Hovedøya- fra urtidshav til blomstereng.
 • Webb, Cecilie Elise; Bøckman, Petter; Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2008). Utforsk Hovedøya. [www ]. Vis sammendrag
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2007, 23. juni). Abelprisen 2007. [TV].  NRK1, Kunnskapskanalen.
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2007). Hovedøya. [www ].
 • Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (2006). Flores-mannen avduket i Kristine Bonnevies hus. Vis sammendrag
 • Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (2006). Ibsen i Gossensass.
 • Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (2006, 18. april). Ibsen i Napoligulfen. [TV].  NRK1 Kunnskapskanalen. Vis sammendrag
 • Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (2006). Kunstnerportrett av Øystein Mobråten.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2005, 11. juni). Abelprisvinneren 2005. Intervju med professor Peter M. Lax. [TV].  Kunnskapskanalen NRK1.Streaming: abelprisen.no/no/multimedia.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2005, 28. mai). Hvor mye er nok? Vilhelm Aubert-forelesning med professor Howard Becker, University of Colorado. Arrangør: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og Institutt for samfunnsforskning. [TV].  Kunnskapskanalen, NRK1. Streaming: nrk.no/kunnskapskanalen.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2005, 12. februar). Norge i verden. Del 1. Med professor Fredrik Barth. Fra seminar, Unionsoppløsningen 100 år. Arrangør: UiO. [TV].  Kunnskapskanalen, via NRK1.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2005, 04. juni). Norge i verden. Del 2. Med professorene Ole Kr. Grimnes og Hans Fr. Dahl. Fra seminar, Unionsoppløsningen 100 år . Arrangør: UiO. [TV].  Kunnskapskanalen, via NRK1.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2005, 21. mai). Å ofre seg for andre. Vilhelm Aubert-forelesning med professor Richard Swedberg. Arrangør: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO og Institutt for samfunnsforskningsamfunnsforskning. TV: Kunnskapskanalen via NRK1 21.05.2005). [TV].  Kunnskapskanalen, via NRK1.
 • Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (2005). Big Fish - Small Fry. Globalisering av fiskeriene ved Victoriasjøen. Utvikling av nettsider med utgangspunkt i tidligere produsert film om globalisering av fiskeriene ved Victoriasjøen.
 • Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (2005). Kavli Foundation Establishes $1 Million Science Prizes. Vis sammendrag
 • Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (2005). Malmøya- en fredet naturperle. Vis sammendrag
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2004, 16. oktober). Møte med Abel-prisvinnerne 2004. [TV].  Kunnskapskanalen NRK1.Nettforum: nrk.no/kunnskapskapskanalen.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2004, 04. juni). Å skape fred i en verden av hegemoni og terrorisme. [TV].  Kunnskapskanalen,NRK1.Streaming: nrk.no/kunnskapskapskanalen.
 • Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2003, 18. oktober). Makt- og demokratiutredningen - Rapport fra sluttkonferansen - Del 2. [TV].  Kunnskapskanalen, NRK1. Også internettversjon MPEG-4, og DVD.
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2003). Digital folders. Vis sammendrag
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2003). Digitale mapper.
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2003). Helt på nett. Vis sammendrag
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2003, 24. mai). "Som du vil" - En teateroppsetning tar form. [TV].  NRK 1. Vis sammendrag
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2003). Totally connected. Vis sammendrag
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2002). Landskaper fra sjø til fjell.- Biologiserie, 4 programmer. - Kringkasting/Tv Kunnskapskanalen.
 • Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2002, 25. april). Kunnskaps-TV til millionar.  Uniforum.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2002). "11. september som kulturelt traume i USA." - Vilhelm Aubert Minneforelesning av professor Neil Smelser. - Med tv/kringkasting Kunnskapskanalen.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2002). "Racism and the Future of Multi-Culturalism in Europe¿. - Eilert Sundt Memorial Lecture by professor Bhikhu C. Parekh, University of Hull. Panel with researchers from Austria, Spain and Norway. - With Knowledge Channel Broadcasting.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve; Engen, Bård Ketil & Boman, Arild (2002). "11. september som kulturelt traume i USA". - Web/server versjoner i MPEG-4 og MP3 format.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve; Engen, Bård Ketil; Larsen, Per Christian & Boman, Arild (2002). "Racism and the Future of Multi-Culturalism in Europe". - Web/server-versions in MPEG-4 and MP3 formats.
 • Boman, Arild; Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (2000). The Changing Meaning of Class. Tv-program with professor Richard Sennett, London School of Economics. (Vilhelm Aubert Memorial Lecture at the 50. Anniv. of the Institute of Social Research). Introduction: Anne-Lise Seip. Vis sammendrag
 • Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (2000). Økologi og evolusjon, Fjernundervisning økologi. 4 videogrammer, undervisningsvideo og videosnutter for nettbok. Prosjekt under utvikling.
 • Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne; Boman, Arild; Jansen, Eirik G. & Boye, Alida (2000). Big Fish Small Fry - Globalisering av fiskeriene ved Victoriasjøen.
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (2000). As you like it - to undervisningsvideoer om kunstarten teater og teaterformidlingsmodellen KIK. Prosjekt under utvikling.
 • Pettrem, Yvonne; Nordland, Arve & Boman, Arild (2000). LAVA læring: Malmøya-geologiprosjekt nettbasert læring via skolenett,15 videosnutter på Web. 2000.
 • Boman, Arild; Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (1999). LAVA læring: Malmøya - Delprosjekt i geologi med video og nettbasert læring via skolenettet.
 • Pettrem, Yvonne & Nordland, Arve (1999). Malmøya-en fredet naturperle.Videogram om geologien på Malmøya - Mineral-geologisk museum,UIO. Produksjon:InterMedia(faglig ansvarlig Inge Bryhni)produsenter Yvonne Pettrém, Arve Nordland, prosjektleder Yvonne Pettrém 1999.
 • Skogen, Kjell; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (1999). Innovasjon i skolen. Videoprogram om pedagogisk prosjektmetode i skolen.
 • Boman, Arild; Nordland, Arve & Pettrem, Yvonne (1998). Geologiprosjekt - LAVA Undervisning, delprosjekt nr 10 i nettbasert pedagogikk i skolen.
 • Boman, Arild & Pettrem, Yvonne (1998). Harriet Holter: Makten ut - kvinnene inn. Foredrag: ´Pionerer i nordisk samfunnsvitenskapelig kvinneforskning´.
 • Boman, Arild & Pettrem, Yvonne (1998). Working With Texts. (I & II). Om metoder i engelskundervisning. - 2 videoprogrammer for fjernundervisning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. juni 2013 12:28 - Sist endret 19. okt. 2017 12:53