Spilltakulært

Er et phd prosjekt av Caroline Cruaud som ønsker å ta i bruk spillelementer i fransk språkundervisning ved hjelp av digitale løsninger. Prosjektet retter seg mot elever første trinn i den videregående skole. For å vise konsept, prosess og brukeropplevelse ble det laget 3 video for å illustrere og formidle prosjektet til andre.

Animasjon og illustrasjoner: Edith Isdal, Magnhild Rytter og Caroline Cruaud

Individuell bruk

 

Gruppe bruk

 

Gruppearbeide