Abel prisen

Abelprisen deles ut hvert år av Det Norske Videnskaps-Akademi for fremragende vitenskapelig arbeid i matematikk, og er på 6 mill.kroner. UniMedia produserer hvert år et intervjuprogram med prisvinneren som blir vist på Kunnskapskanalen NRK2

Produsenter: Yvonne Pettrèm / Arve Nordland

Regi og prosjektledelse: Yvonne Pettrèm

Foto: Arve Nordland / Helge Semb / Aike Lindhagen

2013

Abelprisen 2013- et møte med prisvinneren

I år var det den belgiske matematikeren Pierre Deligne som fikk prisen for hans meget betydningsfulle bidrag til algebraisk geometri. Prisen ble overrakt til Pierre Deligne av Kong Harald under en høytidlig seremoni i Universitetets aula. Professorene Christian Skau og Martin Raussen møtte prisvinneren til en samtale om hans arbeid med matematikk.