Brannvern

Brannvern er en serie instruksjon- og informasjonsfilmer for nett som skal gi ansatte og studenter ved UiO kunnskap om hva som skal gjøres i branneller andre kristiske situasjoner.

Produksjon og 3D: Per Christian Larsen

Video og Lyd: Knut Qvale

Brannvern

Brannvern er en serie instruksjon- og informasjonsfilmer for nett som skal gi ansatte og studenter ved UiO kunnskap om hva som skal gjøres i branneller andre kristiske situasjoner. Filmene er laget i samarbeid med Teknisk avdeling. Det er produsert to filmer hvor en retter seg mot etageansvarlige ved UiO og den andre er rettet mot alle ansatte og studenter.