Contact

Hvordan endrer IKT kommunikasjon, bevaring, representasjon og organisasjon i museer og andre kulturarvinstitusjoner? Denne infofilmen introduserer forskningstemaene i NFR-prosjektet CONTACT.

Produsenter:  Yvonne Pettrèm / Arve Nordland

CONTACT

Filmen ble laget som en 'start-up' presentasjon av prosjektet, og introduserer forskningstemaene, gjennom illustrasjoner, lyd, og video fra InterMedias forskningsaktiviteter med museer. Filmen ble vist på NFR's VERDIKT-konferanse i 2009.