Enable

Barna på St. Mark school for the deaf i Masaka, Uganda liker å leke i vannet. De er døvblinde og aktiviteten i vannet stimulerer den taktile sansen. Bevegelsene i vannet gir dem sanseinntrykk gjennom huden de ellers ikke ville fått. Disse barna kan ikke få erfaringer ved å bevege seg fritt rundt, men leken i bassenget kan gi dem noen nye erfaringer.

Regi/foto: Bjørn Skaar

Lyd/redigering: Yngve Refseth

Enable

Sekvensen med de badende barna skal bli en del av et nettsted om syns-og hørselshemming i et øst-afrikansk kontekst. Intensjonen er at nettstedet skal gi informasjon og formidle kunnskap om syn, hørsel og kombinerte sansetap. De primære målgruppene er studenter i spesialpedagogikk, organisasjoner for mennesker med syn- og hørsels hemminger og mennesker med nedsatt syn og hørsel. Webportalen er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom UiO, Kyambogo University i Uganda, Kenya Institute of Special Education og University of Dar Es Salaam i Tanzania. Nettstedet er tenkt ferdigstilt i 2015.