EssayCritic versjon 2

EssayCritic er formidling av et forskningsprosjekt finansiert av Småforskmidler fra UiO (en pilotstudie) hvor formålet var å undersøke om bruken av programvaren EssayCritic kunne gi elever motivasjon og hjelp til å vurdere innholdet ved automatisk tilbakemelding når de skrev engelske stiler. Elever ved en videregående skole i Norge mottok hjelp fra et program i Hongkong. Forskningsprosjektet var et samarbeid med Hong Kong Baptist UNiversity og videoen var en dokumentasjon/presentasjon av arbeidet i Norge.

Produsenter: Yngve Refseth / Knut Qvale

Produsenter: Basert på forskning av Anders Mørch

Formidlingsfilmen EssayCritic

Forskningsprosjektet EssayCritic ble ledet av Anders Mørch i 2009. Videoen viser en undersøkelse av elever ved Sandvika videregående skole som skriver essay om fedme mens mastergradsstudenter samler inn data og Anders Mørch forteller om prosjektet.