Etter 22 juli

Universitetet i Oslo holdt i 2011 en forelesningsrekke som belyste viktige temaer aktualisert av terrorhandlingene den 22. juli.

Produsenter: Yvonne Pettrèm / Arve Nordland

Foto: Arve Nordland

Regi: Yvonne Pettrém

Terrorhandlingene den 22. juli aktualiserte en rekke viktige og komplekse temaer. Universitetet i Oslo arrangerte i 2011 en forelesningsserie som vil tok opp forskjellige temaer som ekstremisme, nasjonalisme, fundamentalisme, toleranse, overvåking, inkludering, nasjonens verdigrunnlag, og bruk og misbruk av sosiale medier.

UniMediaproduserte løpende programmer fra forelesningsrekken, som ble vist på Kunnskapskanalen, NRK2

Hva er terrorisme?

Første forelesning har tittelen "Hva er terrorisme?", med statsviter Anders Romarheim fra Institutt for forsvarsstudier.

Personvern, ytringsfrihet og anabole steroider

Vi møter Gisle Hannemyr og Morten Dæhlen fra informatikkmiljøet som ser nærmere på trusselen mot personvernet og ytringsfriheten, og Egil Haug som ser på helseeffekter av bruk av anabole steroider.

Psykologi, ideologi og ondskapens problem.

Vi møter professor i psykologi ,Siri Gullestad, som stiller spørsmålet om ideologi er en tilstrekkelig forklaring på hendelser av den typen vi var vitne til 22. juli. Hun gir oss et psykoanalytisk perspektiv på onde gjerninger, og bakgrunnen for morderiske handlinger.

Totalitære idealer og politisk nettdebatt

Vi møter professor Øystein Sørensen som vil snakke om det totalitære tankegodset i terroristens manifest, og professor Eli Skogerbøs bidrag handler om Internett som arena for debatt og diskusjon etter 22. juli. Produsert av InterMedia, Universitetet i Oslo.

Renhetsideologier i komplekse samfunn

Professor Thomas Hylland Eriksen og forsker Åse Røthing, begge ved UiO, foreleser om renhetsideologier i komplekse samfunn.

Om Ondskap og minnebearbeiding

Vi møter professor i filosofi Arne Johan Vetlesen som setter spørsmål ved om begrepet ondskap fanger 22.juli hendelsene, og professor Jakob Lothe som ser på litteratur som minnebearbeidng av 22.juli.