Farmasi

Videoillustrasjoner av laboratorieprosesser til bruk for studenter for at de skal kunne forberede og repetere eksemplarisk praksis.

Produsent: Knut Qvale

Foto og Redigering: Knut Qvale

Farmasi

De redigerte sekvensene viser operasjonene fra brukerens synsvinkel i to, paralelle videostrømmer. Disse er filmet i forskjellig utsnitt og lar brukeren aktivt velge hvilken film han vil ha som den dominerende på skjermen. I tillegg kommer reallyd fra operasjonene og korte stikkord som fremhever stadier underveis.