Fra Fadervår til Facebook

En dokumentarfilm om leseopplæringen i Norge sett i en samfunnsmessig og og historisk kontekst. Prosjektet "Lesehistorie: den tidlige leseopplæringen" er et av flere bidrag fra Utdanningsvitenskapelig fakultet til UiO`s 200-årsjubileum.

Produsenter: Yvonne Pettrèm og Arve Nordland

Faglig prosjektleder: Eva Simonsen

Historien om leseopplæringen i Norge

Hvilken betydning har lesing for mennesker i vårt samfunn i dag, og hvordan har det vært opp gjennom historien? I dag bruker skolen mye digital teknologi i leseopplæringen, men fremdeles er det mange som strever med lesing. Vi ser på leseopplæringen i Norge i et historisk perspektiv fra 1700-tallet og frem til i dag. 

Bakgrunn

9.september 2010 arrangerte Lesehistorie-prosjektet et åpent seminar om utfordringer i leseopplæringen – i en historisk kontekst. Målgruppen var studenter og ansatte ved UiO, og var en del av inspirasjonen til en serie videre aktiviteter. Det åpne seminaret ble fulgt av et internt seminar for prosjektgruppen med diskusjon med innbudte forskere. Formålet med seminarene var  å utvikle ideer, problemstillinger og andre bidrag til produksjonen av filmen om den tidlige leseopplæringen i Norge.

I 2011 er arbeidet konsentrert rundt produksjonen av filmen om den historiske rammen for den tidlige leseopplæringen i Norge som ble presentert på Forskningsdagene 2011.