Global Citizen

UiO arrangerte åpne forelesninger om denne tematikken: Globale utfordringer krever løsninger som forener det lokale med det globale. Forelesningsserien ser vår historie og vår kulturarv i en tverrfaglig sammenheng, og stiller kritiske spørsmål ved universitetenes ansvar for kunnskap og kunnskapsdeling.

Produsenter: Yvonne Pettrèm / Arve Nordland

Foto: Arve Nordland / Rolf Larsen / Helge Semb / Aike Lindhagen

Grafikk: Edith Isdal

Regi: Yvonne Pettrém

2014

Globale helseutfordringer: Malaria i det sørlige Afrika

Nobelprisvinner Peter Agre gir en historisk og medisinsk oversikt over sykdommen malaria, dens globale spredning og hvordan sykdommen overføres. Deretter retter han blikket mot det sørlig Afrika, hvor malaria er en enorm utfordring, og viser hvordan kampen mot sykdommen føres.

2013

Global helse - tenke globalt, handle lokalt

Hva er globale helse? Hvordan påvirkes innbyggerne i Norge av global helse, og hvilken rolle spiller Norge internasjonalt med tanke på å løse de globale helseutfordringene? Jeanette Magnus viser hvordan globale helse er tett knyttet til politikk, økonomi og utdanning, og hvordan alt fra forventet levealder i Oslo til effektene av orkanen Katrina kan kobles til global helse.

Innovative mobile teknologier

Innovativ mobilteknologi kan bedre helse i utviklingsland. Professor Kristin Braa presenterer helseinformasjonssystemet, DHIS 2, som er ansett som det største og mest vellykkede i verden. I mange utviklingsland er mobilen den viktigste informasjonskanalen, som kan spille en stor rolle i oppfølging av blant annet mødre og nyfødte.

"Demokrati og ekstremisme - hva er universitetets ansvar?"

I en verden med globalisering og hyppige sammenstøt mellom demokratiske verdier og totalitære ideologier, må universitetenes engasjement revurderes i søken etter kunnskap og moralsk refleksjon.Hva er universitetets ansvar? Vi møter professor Bernt Hagtvet i denne forelesningen, som inngår i en forelesningsserie med tittelen Global Citizen, og arrangeres ved Universitetet i Oslo denne høsten.

2012

Verdensborger og det umoralske ved fattigdom

Fattigdom og nød påvirker et stort antall mennesker i vår verden i dag. Er vi vi moralsk forpliktet, som globale borgere, til å uttrykke solidaritet med de fattige i fjerne land? Vi møter Dan Banik fra Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, som ser nærmere på disse spørsmål.

Faktabasert verdensbilde - Hans Rosling

I dette programmet møter vi professor Hans Rosling som er verdenskjent for sine foredrag om globale utfordringer innenfor helse, økonomi og miljø ved bruk av statistikk på en morsom og tankevekkende måte. Forelesningsserien setter vår historie og vår kulturarv i en tverrfaglig sammenheng og stiller kritiske spørsmål ved universitetenes ansvar for kunnskap og kunnskapsdeling. De globale utfordringene krever ny gjennomtenkning av faglig innsikt, ansvar og solidaritet.