Globalisering av fiskeriene ved Victoriasjøen

I løpet av de siste 25 årene har fisket ved Victoriasjøen totalt forandret seg. Fra å være et lokalt fiske, hvor fisken ble bearbeidet og solgt på lokale og regionale markeder, selges nå det meste av fisken i Europa, USA og Japan, eller blir malt opp til fiskemel for dyrefôrindustrien.

Produsenter: Yvonne Pettrèm og Arve Nordland

I sammarbeid med Senter for utvikling og miljø (SUM) ved UiO

Dokumentaren er produsert med støtte fra Utenriksdepartementet og IUCN (The World Conservation Union)

Big Fish - Small Fry

Filmen dokumenterer virkningene eksportfisket og dyrefôrindustrien har hatt for lokalbefolkningen, spesielt med henblikk på tap av lokal matvaresikkerhet og sysselsetting. Den viser også hvordan eksportfisket truer forsvarlig utnytting av fiskeressursene.

Filmen er vist på NRK1 og Kunnskapskanalen NRK2. I 2005 ble filmen bonusmaterial på DVD´en med den Oscarnominerte dokumentaren “Darwins´s Nightmare”, som har samme tematiske problematikk.