HMS

Videoen er et utdrag av introduksjonene til e-læringskurset «HMS ved UiO». Helse, miljø og sikkerhet angår både studenter og ansatte. HMS handler om å ta vare på den enkeltes helse og å gi alle et trygt arbeids- og læringsmiljø. HMS handler også om å sørge for at den enkelte student eller medarbeider blir sett og ser andre.

Produsenter: UniMedia og EngageLab

Regi og prosjektledelse: UniMedia og EngageLab

Foto: Oda Hveem

2015

«HMS-er det så nøye da?»

 "HMS ved UiO" er et e-læringskurs i helse, miljø og sikkerhet hvor studenten er i fokus. Kurset er obligatorisk for studenter på mat. nat, odontologi og medisin. Det består av seks moduler og omfatter sikkerhet på campus, det fysiske- og psykososiale læringsmiljøet, sikkerhet i laboratoriet, på feltarbeid, arbeid med elektrisitet og i klinikken. Kurset kan tas på norsk eller engelsk, det er «blended learning» (blandet læring) hvor fysiske øvelser i brannslukning og videre opplæring på de respektive arbeidstedene også inngår. Se ehms.uio.no for å se resultatet eller les mer på prosjektets hjemmeside.