Institutt for Medisinske Basalfag

Målet med filmen er å tydeliggjøre organisasjonen på IMB med fire avdelinger som driver medisinsk grunnforskning innen molykelærmedisin, ernæring, biostatistikk og adferdsfag. Filmen forteller også hvilke ambisjoner instituttet har for forskning og undervisning i fremtiden.

Produksjon, regi. foto og redigering: Knut Qvale

 

2015

Institutt for Medisinske Basalfag

Innholdet blir presentert av de fire avdeligslederene, instituttleder og utdanningsleder. Filmen viser også eksempler fra aktivitet ved instituttet.