MEDISIM

Interaktive animasjoner for å vise og understøtte forskningsfunnene til Leiv Erik Rossland.

Grafikk: Edith Isdal

Sammarbeide med Leiv Erik Rossland

Medi(sinske)sim(uleringer)

Sammarbeide med professor Leiv Erik Rosseland for å illustrere forskningsdata og funn gjennom visualiseringer, som ble brukt i presentasjoner og publikasjoner.

Simuleringen viser hvordan arteriene i ryggmargen reagerer under graviditet og fødsel.