Medmobil

MedMobil hadde som formål å forbedre og forenkle informasjonsinnhenting og kommunikasjon mellom sykepleiere og leger ved en post på et sykehus. For å få et felles samlingspunkt for utvikling og diskusjon blant prosjektdeltagerne ble det laget et videobasert scenario. Ved hjelp av scenarioet ble det klarere for alle parter hvilken vei prosjektet skulle utvikle seg videre.

Anne Moen og Ole Smørdal hadde ansvar for henholdsvis sykehusdrift og teknologiutvikling.

Regi av scenarioer: Yngve Refseth

Medmobil

I scenariet ble all nødvendig informasjon fra morgenmøtet skrevet ned på en tablet. Informasjonen ble overført til legenes og pleiernes håndholdte enheter og til en elektronisk tavle. Oppdatert informasjon var tilgjengelig for alle til enhver tid. Kommunikasjonen mellom leger og sykepleiere var asynkron og dermed tidsbesparende. Pleierne kunne også hente detaljert informasjon om den enkelte pasient og ha oversikt over planlagte aktiviteter fra den håndholdte enheten. Legene kunne sjekke tilgjengelig tid for operasjon og overføre video fra undersøkelser ved behov for konsultasjon fra andre leger.