MIRACLE

Dette er en informasjonsfilm om forskningsprosjektet Miracle (Mixed Reality Interactions across Contexts of Learning).

Produsenter: Yvonne Pettrèm / Arve Nordland

Foto: Arve Nordland

Grafikk: Edith Isdal

MIRACLE

Forskningsprosjektet Miracle er et tverrfaglig forskningsprosjekt som bruker ny teknologi til å løse læringsutfordringer i skolen, med fokus på naturfag. De jobber i nært samarbeid med Teknisk museum og bruker teknologi til å knytte undervisning i skolen og opplevelser på museet tettere sammen. Dette blir illustrert i informasjonsfilmen om prosjektet.