Pitro

Pitro var et forskningsprosjekt som undersøkte ulike former for mediering. Forskerne stilte spørsmål om læremidler basert på stillbilder stimulerte til mer refleksjon og diskusjon blant studenter enn korte videosekvenser. For å illustrere ulike forskningsdesign og skape en felles forståelse blant forskerne ble det laget videoscenarioer av hvordan studentene arbeidet med ulike media underveis i prosjektet.

Siri Wormnæs var ansvarlig ved ISP og Bjørn Skaar hadde ansvaret ved InterMedia.

Pitro

Pitro var et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for spesialpedagogikk og University of Dar Es Salaam i 2011. Produksjonen Teachers for All avdekket manglende infrastruktur for visning av video på nett og DVD. Formålet med Pitro var å finne alternative representasjoner.