Sansetap

Sansetap er utviklet i to omganger.

Den første delen om syn og hørsel hos eldre ble produsert for Skådalen kompetansesenter i 2008. Ansvarlig for produksjonen: Yngve Refseth.

 

Den andre delen ble produsert i 2012 for Helsedirektoratet og omfattet barn, unge og voksne. Ansvarlig for produksjonen: Bjørn Skaar.

Nettportalen Sansetap

Korte videosekvenser viser portretter og hvordan omgivelsene kan tilrettelegges. Simulatorer viser eksempler på hvordan sansetap kan arte seg. Portalen beskriver diagnoser og orienterer om hjelpeapparatet.

Sansetap er en universelt utformet nettportal med informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap. Fokuset er på mestring og muligheter for mennesker i alle aldre. Portalen henvender seg til fagpersoner, personer med sansetap, deres familie og sosiale nettverk.