Teachers for all

Teachers for All er et nettsted med fokus på literacy og integrering av elever med spesielle behov i inkluderende skoler. Teachers for All er produsert under paraplyen Fleksibel læring i 2008.

Samarbeidspartnere var Institutt for spesialpedagogikk (ISP), Kyambogo University i Uganda og Kenya Institute of Special Education. Siri Wormnæs var ansvarlig ved ISP og Bjørn Skaar hadde ansvaret ved InterMedia.

Last ned mediefil

Nettstedet Teachers for all

Korte videosekvenser viser situasjoner fra klasserom i Uganda og Kenya. Videosekvensene er etterfulgt av spørsmål og oppgaver som er tenkt å trigge til diskusjon og øve studentene i refleksjon. Nettstedet retter seg mot lærerutdanningen i sør og studiet i spesialpedagogikk ved UiO. Teachers for All er også laget i en versjon for DVD.