Teachers for all

Teachers for All er et nettsted med fokus på literacy og integrering av elever med spesielle behov i inkluderende skoler. Teachers for All er produsert under paraplyen Fleksibel læring i 2008.

Samarbeidspartnere var Institutt for spesialpedagogikk (ISP), Kyambogo University i Uganda og Kenya Institute of Special Education. Siri Wormnæs var ansvarlig ved ISP og Bjørn Skaar hadde ansvaret ved InterMedia.

Nettstedet Teachers for all

Korte videosekvenser viser situasjoner fra klasserom i Uganda og Kenya. Videosekvensene er etterfulgt av spørsmål og oppgaver som er tenkt å trigge til diskusjon og øve studentene i refleksjon. Nettstedet retter seg mot lærerutdanningen i sør og studiet i spesialpedagogikk ved UiO. Teachers for All er også laget i en versjon for DVD.