TWEAK

Formidlingsfilm basert på illustrasjoner og intervjuer om forskningsprosjektet TWEAK.

Produsent og video: Knut Qvale

TWEAK formidlingsfilm

Forskningsprosjektet er et samarbeid med lærere fra videregående skoler der man jobber med å tilpasse en wiki til konkrete læringssituasjoner og læringsbehov. Det blir fokusert spesielt på relasjonen mellom teknologi og oppgavedesign og det blir utviklet nye teknologiske løsninger og undersøkt bruken av tagging og kommentering. Sistnevnte teknologiske funksjonalitet har vært brukt for å endre passiv reproduksjon (kopiering) mot at elevene forholder seg mer aktivt og kritisk reflekterende til informasjonen de møter på Internett. I tillegg blir det designet og utviklet et nytt verktøy i wikien for å bistå lærerne i arbeidet med å veilede og evaluere elevenes arbeid.