UiO - Ambassadørene kommer

I forbindelse med Universitetet I Oslos 200 års jubileum fikk alle videregående skoler i østlandsområdet som ønsker det, besøk av én av universitetets forskere og flinkeste formidlere. De omreisende forskerne ble døpt UiO ambassadører.En av disse er professor i kjemi, Rolf Vogt.

Regi og produksjon: Anders Høgmoen

Assistent: Kelly McKowen

Produsenter: Per Christian Larsen / Lars Lomell

Professor i kjemi: Rolf Vogt

I sitt embete som UiO ambassadør drar professor Rolf Vogt tilbake til sin gamle skole; Asker Videregående, der han holder en fengende og inspirerende foredrag om verdens miljøproblemer og hvordan kjemien og kjemikere kan bidra til å “redde verden” (1997).