Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger

Rådet, som består av fem representanter for arbeidsgiver og fire representanter for organisasjonene, behandler tilsettinger i teknisk-administrative stillinger ved fakultetet.

Kontakt

Anders Moss
Rådets sekretær

Rådets sammensetning 2017-18

 

Medlemmer Varamedlemmer
Fakultetsledelse (1) Bård Kjos fakultetsdirektør Solveig B. Løland  assisterende fakultetsdirektør
         
Arbeidsgiverrepresentanter (4) Astrid Waaler Kaas kontorsjef ILS    
  Elin Østbø Sørensen kontorsjef IPED    
  Lars Lomell seksjonssjef, Seksjon for forsknings- og formidlingsstøtte    
  Kristin Fedje Fredriksen kontorsjef ISP    
         
Representanter for tjenestemannsorganisasjonene (4) Annette Hjelmevold, PFI Parat    
  Cindy Grønsberg NTL    
 

Toril Eggen, ILS

Forskerforbundet Ingunn Skjerve FAK  
  Olav Stanly Kyrvestad, IFI Akademikerne    

 

 

Publisert 5. nov. 2010 16:11 - Sist endret 12. des. 2017 16:01