Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ, og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Fakultetsstyrets rolle

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten. Dekanen leder styrets forhandlinger. Fakultetsdirektøren forbereder sakene som behandles, i samråd med dekanen.

Styret utøver sitt ansvar basert på vedtak i universitetsstyret, og innenfor de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder. Møter i fakultetsstyret er åpne, men styret kan vedta å lukke møtet i visse typer saker (f.eks. personalsaker), jfr. punkt 5 i UiOs forretningsorden for styringsorganer.

For mer utfyllende informasjon om styrets rolle vises det til fakultetets administrasjonsreglement og til normalreglene for fakulteter ved UiO (se lenker i høyre marg).

Styrets sammensetning

Det sittende styret er valgt for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020.

 

Rolle

Medlemmer Varamedlemmer
Dekanat
(2+1)
Prof. Sten Ludvigsen
Dekan, Styreleder
 
  Prof. Helge Ivar Strømsø
Prodekan (forskning og forskerutdanning)
 
  Prof. Jon Magne Vestøl
Prodekan  (studier, observatør)
 
 
Fast vit.
ansatte (2)
Prof. Doris Jorde

1. Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik

2. Førsteamanuensis Kari-Anne Bottegaard Næss

3. Førsteamanuensis Steinar Theie

  Prof. Peter Maassen
 
Midl. vit.
ansatte (1)
Stipendiat Anita Lopez-Pedersen

1. Forsker Fredrik Jensen

2. Stipendiat Anette Andresen

 
Tekn./adm.
ansatte (1)
Senioringeniør Torgeir Christiansen

1. Prosjektleder Hilde Marie Madsø Jacobsen

2. Rådgiver Kari-Anne Ulfsnes

3. Seniorkonsulent Nicolai Mowinckel-Trysnes

 
Studenter (3)  

 

 

1. Victoria Muri Henden, IPED, Masterprogrammet i pedagogikk

2. Jonas Larsen Nilsen, ILS, Lektorprogrammet

 

  Magnus Aune, ILS
  Ivar Bjørland, ILS
  Hanna Fatland Skjeie, ILS
 
 Eksterne (2)

Åse Kari Hansen Wagner, professor og leder for Lesesenteret, UiS

1. Tanja Storsul, direktør ved Institutt for samfunnsforskning

2. John Arve Eide, direktør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune

 

Jan Sivert Jøsendal, utdanningsdirektør i Drammen kommune

 

Publisert 24. sep. 2010 16:13 - Sist endret 28. feb. 2017 17:56