Valgordning ved UV

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har valgordninger for å sikre valgt representasjon av student- og ansattegrupper i flere beslutningsfora.

Faste vitenskapelige ansatte

Faste vitenskapelige ansatte velger sine representanter til fakultetsstyret og instituttstyrene for 4 år. Neste valg er for perioden 2017-20 og holdes høsten 2016.

Midlertidig vitenskapelige ansatte

Midlertidige vitenskapelige ansatte velger sine representanter til fakultetsstyret og instituttstyrene for ett år av gangen. Neste valg for perioden 2017 holdes høsten 2016.

Teknisk-administrative ansatte

Teknisk-administrative ansatte velger sine representanter til fakultetsstyret og instituttstyrene for 4 år. Neste valg er for perioden 2017-20 og holdes høsten 2016.

Reglementer

Her ligger diverse valgreglementer for UiO og UV-fakultetet

Valgstyret

Valgstyret har overordnet ansvar for å sikre den praktiske gjennomføringen av valg ved UV.

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er UVs overordnede beslutningsorgan, og velges for 4 år. Neste valg holdes høsten 2016 for perioden 2017-20.

Instituttstyrene

Instituttstyrene er instituttenes overordnede beslutningsorgan, og velges for 4 år. Neste valg holdes høsten 2016 for perioden 2017-20.

Valgt ledelse

Ved UV er dekan og prodekan valgte ledere. Neste valg er høsten 2016 for perioden 2017-20. I tillegg er instituttleder ved IPED for tiden valgt leder.