Stemmerett

Tilsatte

Tilsatte i minst halv stilling og professorer II har stemmerett. Avgjørende for stemmerett er tilsettingsforholdet den dagen vedkommende avgir stemme.

Studenter

Studenter må være semesterregistrert for å ha stemmerett. Stemmeretten gjelder ved det institutt/ fakultet de er registrert. Studenter som er registrert ved mer enn ett institutt/fakultet, kan bare stemme ved ett av dem, men avgjør selv ved hvilket  institutt/fakultet man vil ha stemmerett.

Tvilsspørsmål om stemmerett avgjøres av valgstyret.

Det vises til § 5 i valgreglementet.

Publisert 15. sep. 2015 11:24 - Sist endret 5. juli 2017 13:20