Valg til instituttstyrene, suppleringsvalg

Suppleringsvalg for valggruppene midleritdig vitenskapelige tilsatte og studenter til styrene i 2018:

Du finner informasjon om valget ved det enkelte institutt ved å klikke på navnet i venstremenyen.

Publisert 15. sep. 2015 11:24 - Sist endret 30. sep. 2017 13:11