Valg til instituttstyrene, suppleringsvalg

Suppleringsvalg for valggruppene midlertidig vitenskapelige tilsatte og studenter til styrene i 2018:

Du finner informasjon om valget ved det enkelte institutt ved å klikke på navnet i venstremenyen.

Informasjon om instituttstyrenes ansvarsområder og sammensetning

Generell informasjon om valg ved UV-fakultetet

Publisert 15. sep. 2015 11:24 - Sist endret 20. nov. 2017 12:43