Valgstyret ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Fakultetsstyret har oppnevnt et valgstyre bestående av en vitenskapelige tilsatt, en midlertidig vitenskapelig tilsatt, en teknisk-administrativ tilsatt og en student.

Om valgstyret

Det sittende valgstyret er oppnevnt fram til 31.12 2020 og består av følgende medlemmer:

  • Professor Arne Ola Lervåg (IPED), leder
  • Post.doc. Linda Larsen (ISP) (valgt for ett år)
  • Rådgiver Toril Eggen (ILS)
  • Student Marita Aurstad Braathu, ILS (valgt for ett år)  
  • Ass.fakultetsdirektør Solveig Bauge Løland er valgstyrets sekretær

Valgstyret har ansvar for den praktiske gjennomføringen av alle valg som avvikles på fakultets- og instituttnivå inklusive valg av studentrepresentanter til styringsorganene.

Valgstyret treffer avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene.

Publisert 4. apr. 2017 17:17 - Sist endret 31. okt. 2017 16:29