Samarbeid med UV

Fakultetets forsknings- og utdanningssamarbeid omfatter forskjellige former for utveksling av kunnskap og ressurser med offentlige og private virksomheter i inn- og utland.

Samarbeid om forskning

Forskningssamarbeid består ofte av forskningsprosjekter gjennomført i samarbeid med brukere i ulike sektorer, eller av finansiering av større nasjonale forsknings- og formidlingsoppgaver.

Samarbeid om studier

Fakultetet kan samarbeide med brukere i ulike sektorer om praksisordninger, oppdragsbaserte masteroppgaver og utvikling av skreddersydde studieprogrammer.

Internasjonalt samarbeid

Fakultetets internasjonale forsknings- og utdanningssamarbeid omfatter utveksling av studenter og forskere, strategiske partnerskap og gjennomføring av felles konferanser.

UV og skolesektoren

UiO er Norges største lærerutdanningsinstitusjon, og UV-fakultetet er landets ledende multidisiplinære utdannings- og forskningsmiljø innenfor utdanningsvitenskapelige fagområder. Sammen er vi aktive partnere i forskning og utdanning med skoler og skoleeiere.