Innovasjonsaktivitet

UV-fakultetets årsplan for perioden 2013-2015 hadde i samsvar med UiOs årsplan innovasjon som en hovedinnretning i første del av planperioden. Som del av fakultetets arbeid med å knytte innovasjonsbegrepet og innovasjonsaktivitet til utdanningsvitenskapelig forskning og  utdanning, ble det prioritert å utarbeide en plan som trakk opp linjer for dette.

 

Fakultetets arbeid med innovasjon har fortsatt inn I årsplanene også I dag. Se årsdplan 2016 - 2018, Tiltak F-3

Fakultetets innovasjonsplan 2013 - 2015  synliggjør en visjon og noen innsatsområder fakultetet ønsker å arbeide videre med.

Til innovasjonsplan.

 

Publisert 9. des. 2013 14:58 - Sist endret 27. mars 2017 18:47