English version of this page

Tal og fakta

Utdanningsvitenskaplig fakultets nøkkeltal for 2016

Vitskaplege publikasjonar 368
Masterprogram (femårig) 1
Masterprogram 7
Bachelorprogram 2
Årseininger 4
Emner 165
Vitskapleg tilsette i undervisnings- og forskarstillingar ekskl. postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 142
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 88
Tekniske og administrative årsverk, inkl. leiarar 123
Studentar 3500
Budsjett (MNOK) 306
Del av budsjettet som er eksternt finansiert (MNOK) 45
Forskingsprosjekt med ekstern finansiering (antall) 86


Les mer om fakultetets organisering

 

 

Publisert 6. nov. 2017 10:58 - Sist endra 4. jan. 2018 15:40