print logo

Personer - Side 10

Søk etter ansatte og studenter

Personer 226 - 250 av 342
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kari-Anne Bottegaard Næss Næss, Kari-Anne Bottegaard Førsteamanuensis +47-22859163 k.a.b.nass@uv.uio.no Spesialpedagogikk, Spesialundervisning, Språkutvikling og språkvansker, Utviklingshemning, Down syndrom
Bilde av Bodil Stokke Olaussen Olaussen, Bodil Stokke Professor +47-22844406 b.s.olaussen@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring
Bilde av Inger Olsbu Olsbu, Inger Stipendiat inger.olsbu@uv.uio.no Læring og utdanning
Olsen, Martin Eek Førstekonsulent +47-22845753 m.e.olsen@ils.uio.no
Bilde av Rolf Vegar Olsen Olsen, Rolf Vegar Forsker +47-22844510 988 59376 r.v.olsen@ils.uio.no Læring og utdanning, EKVA, Fagdidaktikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Kvantitative utdanningsanalyser, Læringsutbytte
Bilde av Jennifer Rebecca Olson Olson, Jennifer Rebecca Postdoktor +47-22859171 j.r.olson@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Internasjonalisering
Bilde av Torgeir Onstad Onstad, Torgeir Førstelektor +47-22854049 torgeir.onstad@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk
Bilde av Eli Ottesen Ottesen, Eli Førsteamanuensis +47-22854280 eli.ottesen@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Skoleutvikling, Lærerutdanning, Profesjonslæring
Bilde av Ida Friestad Pedersen Pedersen, Ida Friestad i.f.pedersen@uv.uio.no Læring og utdanning, EKVA
Bilde av Vivi Pedersen Pedersen, Vivi Universitetslektor emeritus vivi.pedersen@ils.uio.no
Pettersen, Andreas Stipendiat +47-22845837 andreas.pettersen@ils.uio.no
Bilde av Yvonne Pettrém Pettrém, Yvonne Produsent/regissør +47 22852846 y.g.pettrem@intermedia.uio.no forskningsformidling, dokumentarfilm, videoproduksjon, regi, manusutvikling, prosjektledelse, koordinator Kunnskapskanalen
Bilde av Palmyre Pierroux Pierroux, Palmyre Førsteamanuensis +47 22840737 palmyre.pierroux@iped.uio.no Pedagogikk, Museum, Utdanning og teknologi, Kunsthistorie
Bilde av Knut Qvale Qvale, Knut Overingeniør +47-22840723 +47-92043827 knut.qvale@uv.uio.no audio-visuell formidling, Videoproduksjon
Bilde av Ingvill Rasmussen Rasmussen, Ingvill Førsteamanuensis +47-22840749 ingvill.rasmussen@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Samarbeidslæring, Kvalitativ metodologi, Sosiale medier
Bilde av Vigdis Refsahl Refsahl, Vigdis Universitetslektor vigdis.refsahl@isp.uio.no
Bilde av Yngve Refseth Refseth, Yngve Senioringeniør +47-22840708 yngve.refseth@uv.uio.no IKT og læring, digitale læremidler i utviklingsland, multimediale læremidler, design av læringsomgivelser, universell utforming, videoproduksjon.
Bilde av Ulrikke Elisabeth Rindal Rindal, Ulrikke Elisabeth Postdoktor +47-22854152 u.e.rindal@uv.uio.no Læring og utdanning, Språkvitenskap og lingvistikk, Engelskdidaktikk, Språktilegnelse
Bilde av Astrid Roe Roe, Astrid Forsker +47-22844400 astrid.roe@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, EKVA
Bilde av Kristin Rogde Rogde, Kristin Stipendiat +47-22857802 kristin.rogde@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse, Leseutvikling, Tospråklig utvikling
Bilde av Berit Rognhaug Rognhaug, Berit Instituttleder +47-22858120 berit.rognhaug@isp.uio.no Habilitering og rehabilitering, IKT og læring, spesialpedagogikk, Spesialundervisning, Utviklingshemning, Utviklingshemning i et livsløpsperspektiv, Opplæring og habilitering for mennesker med utviklingshemning, IKT i spesialundervisning, Læringsutbyttet hos mennesker med utviklingshemning.
Bilde av Anubha Rohatgi Rohatgi, Anubha Rådgiver +47-22854048 anubha.rohatgi@ils.uio.no EKVA
Bilde av Gulbrand Rosenberg Rosenberg, Gulbrand Overingeniør +47-22844067 gulbrand.rosenberg@uv.uio.no lokal it, brukerstøtte
Bilde av Monica Ylva Helene Rudberg Rudberg, Monica Ylva Helene Professor +47-22855369 +47-97490420 m.y.h.rudberg@iped.uio.no Pedagogikk, Kjønn, Ungdom, Psykososial teori, Identitet, Moderne oppvekst
Bilde av Veslemøy Rydland Rydland, Veslemøy Professor +47-22844776 veslemoy.rydland@iped.uio.no Pedagogikk, Minoritetsspråklige barn og unge, Språk og kommunikasjon, Leseforståelse og tekstbasert læring, Tospråklig utvikling, Rådgivning, Innovasjon, Sosioemosjonell utvikling