print logo

Personer - Side 10

Søk etter ansatte og studenter

Personer 226 - 250 av 315
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Vigdis Refsahl Refsahl, Vigdis Universitetslektor vigdis.refsahl@isp.uio.no
Bilde av Ulrikke Elisabeth Rindal Rindal, Ulrikke Elisabeth Postdoktor +47-22854152 u.e.rindal@uv.uio.no Læring og utdanning, Språkvitenskap og lingvistikk, Engelskdidaktikk, Språktilegnelse
Bilde av Astrid Roe Roe, Astrid Forsker +47-22844400 astrid.roe@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, EKVA
Bilde av Kristin Rogde Rogde, Kristin Stipendiat +47-22857802 kristin.rogde@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse, Leseutvikling, Tospråklig utvikling
Bilde av Berit Rognhaug Rognhaug, Berit Instituttleder +47-22858120 berit.rognhaug@isp.uio.no Habilitering og rehabilitering, IKT og læring, spesialpedagogikk, Spesialundervisning, Utviklingshemning, Utviklingshemning i et livsløpsperspektiv, Opplæring og habilitering for mennesker med utviklingshemning, IKT i spesialundervisning, Læringsutbyttet hos mennesker med utviklingshemning.
Bilde av Anubha Rohatgi Rohatgi, Anubha Rådgiver +47-22854048 anubha.rohatgi@ils.uio.no EKVA
Bilde av Gulbrand Rosenberg Rosenberg, Gulbrand Overingeniør +47-22844067 gulbrand.rosenberg@uv.uio.no lokal it, brukerstøtte
Bilde av Solveig Roth Roth, Solveig Stipendiat +47-22840591 solveig.roth@iped.uio.no pedagogikk, moderne oppvekst, kjønn, flerkulturalitet, identitetprosesser og læring
Bilde av Monica Ylva Helene Rudberg Rudberg, Monica Ylva Helene Professor +47-22855369 +47-22844475 +47-46788953 m.y.h.rudberg@iped.uio.no Pedagogikk, Kjønn, Ungdom, Psykososial teori, Identitet, Moderne oppvekst
Bilde av Veslemøy Rydland Rydland, Veslemøy Forsker +47-22844776 veslemoy.rydland@iped.uio.no Pedagogikk, Minoritetsspråklige barn og unge, Språk og kommunikasjon, Leseforståelse og tekstbasert læring, Tospråklig utvikling, Identitetprosesser og læring, Førskolebarn
Bilde av Jostein Andresen Ryen Ryen, Jostein Andresen Seniorrådgiver +47-22858580 j.a.ryen@ils.uio.no EKVA
Bilde av Anne-Lise Rygvold Rygvold, Anne-Lise Førsteamanuensis +47-22858078 a.l.rygvold@isp.uio.no Logopedi, Språkutvikling og språkvansker, Utenlandsadopsjon, Spesialpedagogikk
Bilde av Kari Anne Rødnes Rødnes, Kari Anne Postdoktor +47-22854834 k.a.rodnes@ils.uio.no Læring og utdanning, Norskdidaktikk, Norskfaget, Lærerutdanning
Bilde av Marianne Rødset Rødset, Marianne marianne.rodset@uv.uio.no
Bilde av Arne Kirkhorn Rødvik Rødvik, Arne Kirkhorn Stipendiat +47-22859107 +47-22859107 a.k.rodvik@isp.uio.no Cochleaimplantat, Hørsel, Fonetikk, Akustikk
Bilde av Isabel A. Pendavis Salinas Salinas, Isabel A. Pendavis Seniorkonsulent +47-22858493 i.a.p.salinas@uv.uio.no Arkiv
Saliu Abdulahi, Drita Stipendiat +47-22844407 d.s.abdulahi@ils.uio.no
Bilde av Mari Hustad Sandøy Sandøy, Mari Hustad Stipendiat +47-22840952 m.h.sandoy@iped.uio.no Pedagogikk, Tekstbasert læring, Tospråklig utvikling, Identitet og språk
Bilde av Janne T. Scheie Scheie, Janne T. Universitetslektor +47-22845993 j.t.scheie@ils.uio.no Utdanningsledelse, Fagdidaktikk
Bilde av Ronny Scherer Scherer, Ronny Postdoktor +47-22844402 ronny.scherer@cemo.uio.no
Bilde av Miriam Segal Segal, Miriam Seniorkonsulent +47-22855032 miriam.segal@iped.uio.no Studieadministrasjon, Master i kunnskap, design og læring, Opptak
Bilde av Elizaveta Semenova Semenova, Elizaveta Konsulent +47-22845951 elizaveta.semenova@uv.uio.no Innkjøp, Anskaffelser, Bilag, Reiseregning
Sevendal, Ariel Førstekonsulent +4722858269 ariel.sevendal@uv.uio.no Studieadministrasjon, eksamen, vitnemål
Bilde av Hanne Marie Høybråten Sigstad Sigstad, Hanne Marie Høybråten Førsteamanuensis +47-22858127 h.m.h.sigstad@isp.uio.no Adferdsrelaterte lærevansker, Habilitering og rehabilitering, Spesialpedagogikk, Tilpasset og inkluderende opplæring, Utviklingshemning, Sjeldne funksjonshemninger, Mestring og livskvalitet hos utsatte grupper.
Bilde av Kenneth Silseth Silseth, Kenneth Forsker +47-22855491 kenneth.silseth@iped.uio.no Pedagogikk, sosiokulturell teori, IKT og læring, Klasseromsforskning, Identitetprosesser og læring, Moderne oppvekst