print logo

Personer - Side 10

Søk etter ansatte og studenter

Personer 226 - 250 av 352
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Sven Nilsen Nilsen, Sven Professor +47-22858066 sven.nilsen@isp.uio.no Tilpasset og inkluderende opplæring, Spesialundervisning, Læreplanstudier, Utdanningsreformer, Individuelle opplæringsplaner, Evalueringsforskning, Mobbing., Uro i Skolen
Bilde av Trude Nilsen Nilsen, Trude Forsker +47-22854817 trude.nilsen@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Fysikkdidaktikk, Kvantitative analyser, Kunnskap i skolen, EKVA
Bilde av Arve Nordland Nordland, Arve Produsent +47-22852845 +47-95942700 arve.nordland@uv.uio.no forskningsformidling, videoproduksjon, dokumentarfilm, regi, manusutvikling
Bilde av Linda Beathe Nordnes Nordnes, Linda Beathe Seniorkonsulent +47-22859317 l.b.nordnes@uv.uio.no studieadministrasjon, studieinformasjon, læringsmiljø, tilrettelegging
Bilde av Guri Nortvedt Nortvedt, Guri Forsker +47-22854332 guri.nortvedt@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, EKVA
Nyborg, Geir Førsteamanuensis +47-22859182 geir.nyborg@isp.uio.no
Nyhagen, Johnny Konsulent +47-22844957 johnny.nyhagen@ils.uio.no
Bilde av Kenneth Nymoen Nymoen, Kenneth Overingeniør +47-22844824 kenneth.nymoen@ils.uio.no Lokal-it
Bilde av Kari-Anne Bottegaard Næss Næss, Kari-Anne Bottegaard Førsteamanuensis +47-22859163 k.a.b.nass@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Spesialundervisning, Språkutvikling og språkvansker, Utviklingshemning, Down syndrom
Bilde av Bodil Stokke Olaussen Olaussen, Bodil Stokke Professor +47-22844406 b.s.olaussen@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring
Bilde av Inger Olsbu Olsbu, Inger Stipendiat inger.olsbu@uv.uio.no Læring og utdanning
Olsen, Martin Eek Førstekonsulent +47-22845753 m.e.olsen@ils.uio.no
Bilde av Rolf Vegar Olsen Olsen, Rolf Vegar Forsker +47-22844510 988 59376 r.v.olsen@ils.uio.no Læring og utdanning, EKVA, Fagdidaktikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Kvantitative utdanningsanalyser, Læringsutbytte
Bilde av Jennifer Rebecca Olson Olson, Jennifer Rebecca Postdoktor +47-22859171 j.r.olson@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Internasjonalisering
Bilde av Torgeir Onstad Onstad, Torgeir Førstelektor +47-22854049 torgeir.onstad@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk
Bilde av Eli Ottesen Ottesen, Eli Førsteamanuensis +47-22854280 eli.ottesen@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Skoleutvikling, Lærerutdanning, Profesjonslæring
Bilde av Ida Friestad Pedersen Pedersen, Ida Friestad i.f.pedersen@uv.uio.no Læring og utdanning, EKVA
Bilde av Vivi Pedersen Pedersen, Vivi Universitetslektor emeritus vivi.pedersen@ils.uio.no
Pettersen, Andreas Stipendiat +47-22845837 andreas.pettersen@ils.uio.no
Bilde av Yvonne Pettrém Pettrém, Yvonne Produsent/regissør +47 22852846 y.g.pettrem@intermedia.uio.no forskningsformidling, dokumentarfilm, videoproduksjon, regi, manusutvikling, prosjektledelse, koordinator Kunnskapskanalen
Bilde av Palmyre Pierroux Pierroux, Palmyre Førsteamanuensis +47 22840737 palmyre.pierroux@iped.uio.no Pedagogikk, Museum, Utdanning og teknologi, Kunsthistorie
Bilde av Knut Qvale Qvale, Knut Overingeniør +47-22840723 +47-92043827 knut.qvale@uv.uio.no audio-visuell formidling, Videoproduksjon
Bilde av Ingvill Rasmussen Rasmussen, Ingvill Førsteamanuensis +47-22840749 ingvill.rasmussen@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Samarbeidslæring, Kvalitativ metodologi, Sosiale medier, Samtaler, Klasseromsforskning, Literacy, Rådgivning, Design-based research
Bilde av Vigdis Refsahl Refsahl, Vigdis Universitetslektor vigdis.refsahl@isp.uio.no
Bilde av Yngve Refseth Refseth, Yngve Senioringeniør +47-22840708 yngve.refseth@uv.uio.no IKT og læring, digitale læremidler i utviklingsland, multimediale læremidler, design av læringsomgivelser, universell utforming, videoproduksjon.