print logo

Personer - Side 10

Søk etter ansatte og studenter

Personer 226 - 250 av 332
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Jennifer Rebecca Olson Olson, Jennifer Rebecca Postdoktor +47-22859171 j.r.olson@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Internasjonalisering
Bilde av Torgeir Onstad Onstad, Torgeir Førstelektor +47-22854049 torgeir.onstad@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk
Bilde av Eli Ottesen Ottesen, Eli Førsteamanuensis +47-22854280 eli.ottesen@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Skoleutvikling, Lærerutdanning, Profesjonslæring
Bilde av Ida Friestad Pedersen Pedersen, Ida Friestad i.f.pedersen@uv.uio.no Læring og utdanning, EKVA
Pettersen, Andreas Stipendiat +47-22845837 andreas.pettersen@ils.uio.no
Bilde av Yvonne Pettrém Pettrém, Yvonne Produsent/regissør +47 22852846 y.g.pettrem@intermedia.uio.no forskningsformidling, dokumentarfilm, videoproduksjon, regi, manusutvikling, prosjektledelse, koordinator Kunnskapskanalen
Bilde av Palmyre Pierroux Pierroux, Palmyre Førsteamanuensis +47 22840737 palmyre.pierroux@iped.uio.no Pedagogikk, Museum, Utdanning og teknologi, Kunsthistorie
Bilde av Knut Qvale Qvale, Knut Overingeniør +47-22840723 +47-92043827 knut.qvale@uv.uio.no audio-visuell formidling
Bilde av Camilla Rake Rake, Camilla Seniorkonsulent +47-22858057 camilla.rake@isp.uio.no Forskningsadministrasjon, Cristin, forskerutdanning, forskningsformidling, Webredaktør
Bilde av Ingvill Rasmussen Rasmussen, Ingvill Førsteamanuensis +47-22840749 ingvill.rasmussen@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Samarbeidslæring, Kvalitativ metodologi, Sosiale medier
Bilde av Vigdis Refsahl Refsahl, Vigdis Universitetslektor vigdis.refsahl@isp.uio.no
Bilde av Yngve Refseth Refseth, Yngve Senioringeniør +47-22840708 yngve.refseth@uv.uio.no IKT og læring, Digitale læremidler i utviklingsland, Multimediale læremidler, Design av læringsomgivelser, Universell utforming
Bilde av Ulrikke Elisabeth Rindal Rindal, Ulrikke Elisabeth Postdoktor +47-22854152 u.e.rindal@uv.uio.no Læring og utdanning, Språkvitenskap og lingvistikk, Engelskdidaktikk, Språktilegnelse
Bilde av Astrid Roe Roe, Astrid Forsker +47-22844400 astrid.roe@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, EKVA
Bilde av Kristin Rogde Rogde, Kristin Stipendiat +47-22857802 kristin.rogde@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse, Leseutvikling, Tospråklig utvikling
Bilde av Berit Rognhaug Rognhaug, Berit Instituttleder +47-22858120 berit.rognhaug@isp.uio.no Habilitering og rehabilitering, IKT og læring, spesialpedagogikk, Spesialundervisning, Utviklingshemning, Utviklingshemning i et livsløpsperspektiv, Opplæring og habilitering for mennesker med utviklingshemning, IKT i spesialundervisning, Læringsutbyttet hos mennesker med utviklingshemning.
Bilde av Anubha Rohatgi Rohatgi, Anubha Rådgiver +47-22854048 anubha.rohatgi@ils.uio.no EKVA
Bilde av Gulbrand Rosenberg Rosenberg, Gulbrand Overingeniør +47-22844067 gulbrand.rosenberg@uv.uio.no lokal it, brukerstøtte
Bilde av Monica Ylva Helene Rudberg Rudberg, Monica Ylva Helene Professor +47-22855369 +47-22844475 +47-46788953 m.y.h.rudberg@iped.uio.no Pedagogikk, Kjønn, Ungdom, Psykososial teori, Identitet, Moderne oppvekst
Bilde av Veslemøy Rydland Rydland, Veslemøy Forsker +47-22844776 veslemoy.rydland@iped.uio.no Pedagogikk, Minoritetsspråklige barn og unge, Språk og kommunikasjon, Leseforståelse og tekstbasert læring, Tospråklig utvikling, Rådgivning, Innovasjon, Sosioemosjonell utvikling
Bilde av Jostein Andresen Ryen Ryen, Jostein Andresen Seniorrådgiver +47-22858580 j.a.ryen@ils.uio.no EKVA
Bilde av Anne-Lise Rygvold Rygvold, Anne-Lise Førsteamanuensis +47-22858078 a.l.rygvold@isp.uio.no Logopedi, Språkutvikling og språkvansker, Utenlandsadopsjon, Spesialpedagogikk
Bilde av Kari Anne Rødnes Rødnes, Kari Anne Postdoktor +47-22854834 k.a.rodnes@ils.uio.no Læring og utdanning, Norskdidaktikk, Norskfaget, Lærerutdanning
Bilde av Arne Kirkhorn Rødvik Rødvik, Arne Kirkhorn Stipendiat +47-22859107 +47-22859107 a.k.rodvik@isp.uio.no
Bilde av Isabel A. Pendavis Salinas Salinas, Isabel A. Pendavis Seniorkonsulent +47-22858493 i.a.p.salinas@uv.uio.no Arkiv