print logo

Personer - Side 8

Søk etter ansatte og studenter

Personer 176 - 200 av 323
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Fengshu Liu Liu, Fengshu Professor +47-22856163 fengshu.liu@iped.uio.no Pedagogikk, Danning, Høyere utdanning, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Moderne oppvekst, Identitetprosesser og læring
Bilde av Lars Lomell Lomell, Lars Seksjonssjef +47-22840703 lars.lomell@uv.uio.no ledelse, strategi, økonomistyring, prosjektstøtte, personal, forskningsformidling, digitale læringsomgivelser, audio-visuell formidling
Bilde av Maike Luimes Luimes, Maike Stipendiat +47-22858578 maike.luimes@iped.uio.no Pedagogikk, Didaktikk, Læreplanstudier, Utdanningsreformer, Danning
Bilde av Andreas Lund Lund, Andreas Professor +47-22855068 andreas.lund@ils.uio.no Lærerutdanning, Læring og IKT, Engelskdidaktikk, Design, Vurdering, digitale læringsomgivelser, Interaksjon, Klasseromsforskning, Lærerrollen, Undervisning
Lund, Jon Arild Førstekonsulent +47-22844825 j.a.lund@ils.uio.no
Bilde av Mai Lill Suhr Lunde Lunde, Mai Lill Suhr Seniorkonsulent +47-22857606 m.l.s.lunde@ils.uio.no
Bilde av Kirsten Hofgaard Lycke Lycke, Kirsten Hofgaard Professor emeritus +47-22855394 k.h.lycke@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Rådgivning og innovasjon, Universitetspedagogikk, Kvalitetssikring og vurdering
Bilde av Marta Lykkenborg Lykkenborg, Marta Stipendiat +47-22858134 marta.lykkenborg@isp.uio.no Tospråklighet, Tospråklig utvikling, Andrespråkslæring, Flerkulturell pedagogikk, Kartlegging og utredning, Språkutvikling, Interaksjon, Læringsdialoger.
Bilde av Solveig-Alma Halaas Lyster Lyster, Solveig-Alma Halaas Professor +47-22858049 +47-90653063 s.a.h.lyster@isp.uio.no
Bilde av Solveig Bauge Løland Løland, Solveig Bauge Assisterende fakultetsdirektør +47-22858056 s.b.loland@uv.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, Strategi
Bilde av Paola Løvland Løvland, Paola Førstekonsulent +47-22844479 paola.lovland@iped.uio.no Fagområdet for universitetspedagogikk, Resepsjon
Bilde av Lars Løvlie Løvlie, Lars Professor Emeritus +47-40248461 lars.lovlie@iped.uio.no Pedagogikk, Danning, Pedagogiske grunnlagsspørsmål
Bilde av Helgard Mahrdt Mahrdt, Helgard Statsstipendiat +47-22856974 +47-99356894 helgard.mahrdt@iped.uio.no Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål
Bilde av Rose Ephraim Matete Matete, Rose Ephraim Stipendiat +47-22857481 r.e.matete@iped.uio.no Pedagogikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Bilde av Ketil Mathiassen Mathiassen, Ketil Universitetslektor +47-22857664 +47-92234825 +47 92234825 ketil.mathiassen@ils.uio.no Naturfagdidaktikk, Lektorprogrammet, Læring og undervisning, Læring og IKT, Læring og utdanning, Naturfagdidaktikk, Universitetsskole, Undervisningskvalitet, Vurdering
Bilde av Monica Melby-Lervåg Melby-Lervåg, Monica Professor/Prodekan for forskning 22858138 92615071 monica.melby-lervag@isp.uio.no meta-analyse språkstimulering kunnskapsoppsummering arbeidshukommelse dysleksi språkvansker minoritetsspråklige
Bilde av Rolf Mikkelsen Mikkelsen, Rolf Dosent +47-22857718 rolf.mikkelsen@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Geografididaktikk, Samfunnsfagdidaktikk
Bilde av Liv Heidi Mjelve Mjelve, Liv Heidi Postdoktor +47-22858131 l.h.mjelve@isp.uio.no Rådgivning og innovasjon, Spesialpedagogikk, Gestaltteori, Kommunikasjon, Awareness, Psykososiale vansker, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).
Bilde av Jarmila Bubikova Moan Moan, Jarmila Bubikova Stipendiat +47-22840951 j.b.moan@iped.uio.no Pedagogikk, Språk og leseforståelse, Minoritetsspråklige barn og unge, Identitet og språk
Bilde av Gøril Moljord Moljord, Gøril Stipendiat +47-22845631 22858647 goril.moljord@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Utviklingshemning, Autonomi, Livskvalitet, Spesialundervisning, ADL (activities of daily living), Utfordrende atferd, Pedagogisk filosofi, Etikk
Bilde av Ivar Morken Morken, Ivar Førsteamanuensis +47-22858123 ivar.morken@isp.uio.no Kultur, Migrasjon, Sosialisering, Funksjonshemning, Normalitet, Avvik, Skolebytte
Bilde av Nicolai Mowinckel-Trysnes Mowinckel-Trysnes, Nicolai Førstekonsulent +47-22858062 nicolai.mowinckel-trysnes@isp.uio.no Forskningsadministrasjon, Studieadministrasjon
Mukhina, Olga Førstekonsulent +47-22854286 olga.mukhina@iped.uio.no Forskningsadministrasjon, Studieadministrasjon, Timeplanlegging
Bilde av Jorunn Møller Møller, Jorunn Professor +47-22857618 +47-22855070 jorunn.moller@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Utdanningsreformer, Styring av skolen
Bilde av Christina Elde Mølstad Mølstad, Christina Elde Stipendiat +47-22855520 c.e.molstad@iped.uio.no Pedagogikk, Læreplanstudier, Komparativ forskning