print logo

Personer - Side 9

Søk etter ansatte og studenter

Personer 201 - 225 av 315
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Eva Kristin Narvhus Narvhus, Eva Kristin Seniorrådgiver +47-22856892 e.k.narvhus@ils.uio.no EKVA
Bilde av Monika Bærøe Nerland Nerland, Monika Bærøe Professor +47-22858172 +47-22844475 m.b.nerland@iped.uio.no Pedagogikk, Profesjonskunnskap, Profesjonsutdanning, Høyere utdanning, Arbeidslivslæring, Kunnskapspraksiser
Nesje, Katrine Stipendiat 22857612 / 004795769090 katrine.nesje@ils.uio.no Læring og utdanning, Pedagogikk
Bilde av Sven Nilsen Nilsen, Sven Professor +47-22858066 sven.nilsen@isp.uio.no Tilpasset og inkluderende opplæring, Spesialundervisning, Læreplanstudier, Utdanningsreformer, Individuelle opplæringsplaner, Evalueringsforskning, Mobbing., Uro i Skolen
Bilde av Trude Nilsen Nilsen, Trude Forsker +47-22854817 trude.nilsen@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Fysikkdidaktikk, Kvantitative analyser, Kunnskap i skolen, EKVA
Bilde av Linda Beathe Nordnes Nordnes, Linda Beathe Førstekonsulent +47-22859317 l.b.nordnes@uv.uio.no studieadministrasjon, studieinformasjon, læringsmiljø, tilrettelegging
Bilde av Guri-Anne Nortvedt Nortvedt, Guri-Anne Forsker +47-22854332 g.a.nortvedt@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, EKVA
Nyborg, Geir Førsteamanuensis +47-22859182 geir.nyborg@isp.uio.no
Nyhagen, Johnny Konsulent johnny.nyhagen@ils.uio.no
Bilde av Kenneth Nymoen Nymoen, Kenneth Overingeniør +47-22844824 kenneth.nymoen@ils.uio.no Lokal-it
Bilde av Kari-Anne Bottegaard Næss Næss, Kari-Anne Bottegaard Førsteamanuensis +47-22859163 k.a.b.nass@uv.uio.no Spesialpedagogikk, Spesialundervisning, Språkutvikling og språkvansker, Utviklingshemning, Down syndrom
Bilde av Bodil Stokke Olaussen Olaussen, Bodil Stokke Professor +47-22844406 b.s.olaussen@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring
Bilde av Inger Olsbu Olsbu, Inger Stipendiat inger.olsbu@uv.uio.no Læring og utdanning
Olsen, Martin Eek Førstekonsulent +47-22845753 m.e.olsen@ils.uio.no
Bilde av Rolf Vegar Olsen Olsen, Rolf Vegar Forsker +47-22844510 r.v.olsen@ils.uio.no Læring og utdanning, EKVA, Fagdidaktikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Kvantitative utdanningsanalyser, Læringsutbytte
Bilde av Jennifer Rebecca Olson Olson, Jennifer Rebecca Postdoktor +47-22859171 j.r.olson@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Internasjonalisering
Bilde av Torgeir Onstad Onstad, Torgeir Førstelektor +47-22854049 torgeir.onstad@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk
Bilde av Eli Ottesen Ottesen, Eli Førsteamanuensis +47-22854280 eli.ottesen@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Skoleutvikling, Lærerutdanning, Profesjonslæring
Bilde av Antigoni Papadimitriou Papadimitriou, Antigoni Postdoktor 228555297 antigoni.papadimitriou@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Organisasjonsteori, Kvalitet, Ledelse
Bilde av Vivi Pedersen Pedersen, Vivi Universitetslektor +47-22857619 vivi.pedersen@ils.uio.no
Bilde av Thomas Fjeldvik Peterson Peterson, Thomas Fjeldvik t.f.peterson@ils.uio.no Læring og utdanning
Pettersen, Andreas Stipendiat +47-22845837 andreas.pettersen@ils.uio.no
Bilde av Palmyre Pierroux Pierroux, Palmyre Førsteamanuensis +47 22840737 palmyre.pierroux@iped.uio.no Pedagogikk, Museum, Utdanning og teknologi, Kunsthistorie
Bilde av Camilla Rake Rake, Camilla Seniorkonsulent +47-22858057 camilla.rake@isp.uio.no Forskningsadministrasjon, Cristin, forskerutdanning, forskningsformidling, Webredaktør
Bilde av Ingvill Rasmussen Rasmussen, Ingvill Førsteamanuensis +47-22840749 ingvill.rasmussen@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Samarbeidslæring, Kvalitativ metodologi, Sosiale medier