print logo

Personer - Side 9

Søk etter ansatte og studenter

Personer 201 - 225 av 332
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Gøril Moljord Moljord, Gøril Stipendiat +47-22845631 22858647 goril.moljord@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Utviklingshemning, Autonomi, Livskvalitet, Spesialundervisning, ADL (activities of daily living), Utfordrende atferd, Pedagogisk filosofi, Etikk
Bilde av Ivar Morken Morken, Ivar Førsteamanuensis +47-22858123 ivar.morken@isp.uio.no Kultur, Migrasjon, Sosialisering, Funksjonshemning, Normalitet, Avvik, Skolebytte
Bilde av Nicolai Mowinckel-Trysnes Mowinckel-Trysnes, Nicolai Førstekonsulent +47-22858062 nicolai.mowinckel-trysnes@isp.uio.no Forskningsadministrasjon, Studieadministrasjon
Mukhina, Olga Førstekonsulent +47-22854286 olga.mukhina@iped.uio.no Forskningsadministrasjon, Studieadministrasjon, Timeplanlegging
Bilde av Jorunn Møller Møller, Jorunn Professor +47-22857618 +47-22855070 jorunn.moller@ils.uio.no Læring og utdanning, Utdanningsledelse, Utdanningsreformer, Styring av skolen
Bilde av Christina Elde Mølstad Mølstad, Christina Elde Stipendiat +47-22855520 c.e.molstad@iped.uio.no Pedagogikk, Læreplanstudier, Komparativ forskning
Bilde av Anders Irving Mørch Mørch, Anders Irving Professor +47-22840713 +47-48021736 a.i.morch@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Arbeidslivslæring, Læring gjennom design, Samarbeidslæring, Sosioteknisk design, Forskerutdanning
Bilde av Peter Maassen Maassen, Peter Professor +47-22844122 peter.maassen@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning
Bilde av Eva Kristin Narvhus Narvhus, Eva Kristin Seniorrådgiver +47-22856892 e.k.narvhus@ils.uio.no EKVA
Bilde av Monika Bærøe Nerland Nerland, Monika Bærøe Professor +47-22858172 +47-22844475 m.b.nerland@iped.uio.no Pedagogikk, Profesjonskunnskap, Profesjonsutdanning, Høyere utdanning, Arbeidslivslæring, Kunnskapspraksiser
Nesje, Katrine Stipendiat 22857612 / 004795769090 katrine.nesje@ils.uio.no Læring og utdanning, Pedagogikk
Bilde av Richard Nesnass Nesnass, Richard Overingeniør richard.nesnass@uv.uio.no
Bilde av Sven Nilsen Nilsen, Sven Professor +47-22858066 sven.nilsen@isp.uio.no Tilpasset og inkluderende opplæring, Spesialundervisning, Læreplanstudier, Utdanningsreformer, Individuelle opplæringsplaner, Evalueringsforskning, Mobbing., Uro i Skolen
Bilde av Trude Nilsen Nilsen, Trude Forsker +47-22854817 trude.nilsen@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Fysikkdidaktikk, Kvantitative analyser, Kunnskap i skolen, EKVA
Bilde av Arve Nordland Nordland, Arve Produsent +47-22852845 +47-95942700 arve.nordland@uv.uio.no forskningsformidling, videoproduksjon, dokumentarfilm, regi, manusutvikling
Bilde av Linda Beathe Nordnes Nordnes, Linda Beathe Førstekonsulent +47-22859317 l.b.nordnes@uv.uio.no studieadministrasjon, studieinformasjon, læringsmiljø, tilrettelegging
Bilde av Guri Nortvedt Nortvedt, Guri Forsker +47-22854332 guri.nortvedt@ils.uio.no Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Matematikkdidaktikk, EKVA
Nyborg, Geir Førsteamanuensis +47-22859182 geir.nyborg@isp.uio.no
Nyhagen, Johnny Konsulent +47-22844957 johnny.nyhagen@ils.uio.no
Bilde av Kenneth Nymoen Nymoen, Kenneth Overingeniør +47-22844824 kenneth.nymoen@ils.uio.no Lokal-it
Bilde av Kari-Anne Bottegaard Næss Næss, Kari-Anne Bottegaard Førsteamanuensis +47-22859163 k.a.b.nass@uv.uio.no Spesialpedagogikk, Spesialundervisning, Språkutvikling og språkvansker, Utviklingshemning, Down syndrom
Bilde av Bodil Stokke Olaussen Olaussen, Bodil Stokke Professor +47-22844406 b.s.olaussen@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring
Bilde av Inger Olsbu Olsbu, Inger Stipendiat inger.olsbu@uv.uio.no Læring og utdanning
Olsen, Martin Eek Førstekonsulent +47-22845753 m.e.olsen@ils.uio.no
Bilde av Rolf Vegar Olsen Olsen, Rolf Vegar Forsker +47-22844510 r.v.olsen@ils.uio.no Læring og utdanning, EKVA, Fagdidaktikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Kvantitative utdanningsanalyser, Læringsutbytte