print logo

Personer med emneord «IKT og læring»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Hans Christian Arnseth Arnseth, Hans Christian Førsteamanuensis +47-22855348 +47-92245443 h.c.arnseth@iped.uio.no Pedagogikk, Identitetprosesser og læring, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst, Kvalitativ metodologi
Bilde av Sven Magne Bakken Bakken, Sven Magne Stipendiat +47-22840595 s.m.bakken@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Design, Museum, Video
Bilde av Eevi Elisabeth Beck Beck, Eevi Elisabeth Professor +47-22854259 e.e.beck@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, vitenskaps- og kunnskapssosiologi
Bilde av Caroline Cruaud Cruaud, Caroline Stipendiat +47-22840827 caroline.cruaud@iped.uio.no Pedagogikk, Sosiokulturell teori, Fremmedspråkundervisning, IKT og læring
Bilde av Thomas de Lange de Lange, Thomas Førsteamanuensis +47-22858558 t.d.lange@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Aktivitetsteori, interaksjonsanalyse, Universitetspedagogikk
Bilde av Filipa de Sousa de Sousa, Filipa Stipendiat +47-22840953 f.d.sousa@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Læringsprosesser, Sosial utvikling
Bilde av Irina Engeness Engeness, Irina Stipendiat +47-22840824 irina.engeness@iped.uio.no Pedagogikk, sosio- kulturell teori, IKT og læring
Bilde av Ola Erstad Erstad, Ola Instituttleder +47-22855216 +47-92421396 ola.erstad@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst, Skoleutvikling, Formell og uformell læring
Bilde av Alfredo Gil Jornet Gil Jornet, Alfredo Forsker +47-22840146 a.g.jornet@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Meningsdanning, Læringskontekst, Blandede virkeligheter
Bilde av Øystein Gilje Gilje, Øystein Postdoktor +47-22858186 oystein.gilje@iped.uio.no Pedagogikk, Barn og ungdoms utdanningsforløp, IKT og læring, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst
Bilde av Trond Eiliv Hauge Hauge, Trond Eiliv Professor emeritus t.e.hauge@ils.uio.no Lærerutdanning, skoleledelse, skoleutviklling, IKT og læring
Bilde av Per Hetland Hetland, Per Førsteamanuensis +47-22840764 +47-98888166 per.hetland@iped.uio.no IKT og læring, Kunnskapsorganisasjoner, Kommunikasjon av forskning og teknologi
Bilde av Anders Kluge Kluge, Anders Forsker +47-22840710 +47-22852574 anders.kluge@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Interaksjonsdesign
Bilde av Ingeborg Hognestad Krange Krange, Ingeborg Hognestad Forsker +47-22840166 +47-91615131 i.h.krange@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Pedagogikk, Klasseromsforskning, Moderne oppvekst, Kvalitativ metodologi
Bilde av Leif Christian Lahn Lahn, Leif Christian Professor +47-22857076 +47-99557448 l.c.lahn@iped.uio.no Pedagogikk, Arbeidslivslæring, IKT og læring, Kvalitativ metodologi, Voksenopplæring
Bilde av Anders Irving Mørch Mørch, Anders Irving Professor +47-22840713 +47-48021736 a.i.morch@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Arbeidslivslæring, Læring gjennom design, Samarbeidslæring, Sosioteknisk design, Læringsanalyse, Forskerutdanning
Bilde av Ingvill Rasmussen Rasmussen, Ingvill Førsteamanuensis +47-22840749 ingvill.rasmussen@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Samarbeidslæring, Kvalitativ metodologi, Sosiale medier, Samtaler, Klasseromsforskning, Literacy, Rådgivning, Design-based research
Bilde av Yngve Refseth Refseth, Yngve Senioringeniør +47-22840708 yngve.refseth@uv.uio.no IKT og læring, digitale læremidler i utviklingsland, multimediale læremidler, design av læringsomgivelser, universell utforming, videoproduksjon.
Bilde av Berit Rognhaug Rognhaug, Berit Instituttleder +47-22858120 berit.rognhaug@isp.uio.no Habilitering og rehabilitering, IKT og læring, spesialpedagogikk, Spesialundervisning, Utviklingshemning, Utviklingshemning i et livsløpsperspektiv, Opplæring og habilitering for mennesker med utviklingshemning, IKT i spesialundervisning, Læringsutbyttet hos mennesker med utviklingshemning.
Bilde av Kenneth Silseth Silseth, Kenneth Postdoktor +47-22855491 kenneth.silseth@iped.uio.no Pedagogikk, sosiokulturell teori, IKT og læring, Klasseromsforskning, Identitetprosesser og læring, Moderne oppvekst
Bilde av Bjørn Stensaker Stensaker, Bjørn Professor +47-22844472 +47-99707913 bjorn.stensaker@iped.uio.no Pedagogikk, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner, Høyere utdanning, Utdanningsreformer, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Rådgivning og innovasjon, IKT og læring