print logo

Personer med emneord «Pedagogikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Iyad Abualrub Abualrub, Iyad Stipendiat +47-22856058 +47-41173878 iyad.abualrub@iped.uio.no Pedagogikk, Læringsmiljø, Høyere utdanning, Institutional theory
Bilde av Azita Afsar Afsar, Azita Universitetslektor +47-22857326 azita.afsar@iped.uio.no Pedagogikk, Didaktikk, Danning, Kunnskap i skolen, Læreplanstudier, Organisering og styring av utdanningsinstitusjoner, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Utdanningsreformer, Systemteori
Bilde av Renate Andersen Andersen, Renate Stipendiat +47-22840709 renate.andersen@iped.uio.no Pedagogikk, Brukerdrevet innovasjon, Sosiale medier, Arbeidslivslæring
Bilde av Hans Christian Arnseth Arnseth, Hans Christian Førsteamanuensis +47-22855348 +47-92245443 h.c.arnseth@iped.uio.no Pedagogikk, Identitetprosesser og læring, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst, Kvalitativ metodologi
Bilde av Jane Barongo Bakahwemama Bakahwemama, Jane Barongo Stipendiat +47-22857753 +47-92508681 j.b.bakahwemama@iped.uio.no Pedagogikk, Læreplanstudier, Undervisning, Språk i utdanning
Bilde av Sven Magne Bakken Bakken, Sven Magne Stipendiat +47-22840595 s.m.bakken@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Design, Museum, Video
Bilde av Christian  Beck Beck, Christian Førsteamanuensis emeritus c.w.beck@iped.uio.no Pedagogikk, Samfunnsrettet pedagogikk, Sosialisering, Hjemmeundervisning, deskoling
Bilde av Eevi Elisabeth Beck Beck, Eevi Elisabeth Professor +47-22854259 e.e.beck@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, vitenskaps- og kunnskapssosiologi
Bilde av Arild Boman Boman, Arild Førsteamanuensis emeritus +47-22840731 +47-22840700 arild.boman@iped.uio.no Pedagogikk, Kommunikasjon, Elektronisk kunst, Kunnskapskanalen
Bilde av Birgit  Brock-Utne Brock-Utne, Birgit Professor emeritus +47-22855394 birgit.brock-utne@iped.uio.no Pedagogikk, Komparative og internasjonale studier
Bilde av Ivar Bråten Bråten, Ivar Professor +47-22855282 ivar.braten@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring
Bilde av Lene Buchert Buchert, Lene Professor +47-22855985 lene.buchert@iped.uio.no Pedagogikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier
Bilde av Caroline Cruaud Cruaud, Caroline Stipendiat +47-22840827 caroline.cruaud@iped.uio.no Pedagogikk, Sosiokulturell teori, Fremmedspråkundervisning, IKT og læring
Bilde av Crina Damsa Damsa, Crina Postdoktor +47-22840725 crina.damsa@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere, utdanning, Samarbeidslæring, Designbasert forskning, Kvalitativ metodologi
Bilde av Thomas de Lange de Lange, Thomas Førsteamanuensis +47-22858558 t.d.lange@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Aktivitetsteori, interaksjonsanalyse, Universitetspedagogikk
Bilde av Filipa de Sousa de Sousa, Filipa Stipendiat +47-22840953 f.d.sousa@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Læringsprosesser, Sosial utvikling
Bilde av Robsan Margo Egne Egne, Robsan Margo Stipendiat +47- 22844711 r.m.egne@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning
Bilde av Britt Ulstrup  Engelsen Engelsen, Britt Ulstrup Professor emeritus b.u.engelsen@iped.uio.no Pedagogikk, Læreplanstudier, Utdanningsreformer
Bilde av Irina Engeness Engeness, Irina Stipendiat +47-22840824 irina.engeness@iped.uio.no Pedagogikk, sosio- kulturell teori, IKT og læring
Bilde av Cecilie Enqvist-Jensen Enqvist-Jensen, Cecilie Stipendiat +47-22841221 cecilie.enqvist-jensen@iped.uio.no Pedagogikk, Universitetspedagogikk, Høyere utdanning
Bilde av Ola Erstad Erstad, Ola Instituttleder +47-22855216 +47-92421396 ola.erstad@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst, Skoleutvikling, Formell og uformell læring
Bilde av Rachelle Esterhazy Esterhazy, Rachelle Stipendiat +47-22858113 rachelle.esterhazy@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning
Bilde av Henrik Fladmoe Fladmoe, Henrik Universitetslektor +47-22857723 henrik.fladmoe@ils.uio.no Læring og utdanning, Pedagogikk
Bilde av Ester Fremstad Fremstad, Ester Universitetslektor +47-22857305 +47-41414620 +47-41414620 ester.fremstad@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning, Læring, Undervisning, Etikk, Universitetspedagogikk, Danning
Bilde av Philipp Friedrich Friedrich, Philipp Vitenskapelig assistent philipp.friedrich@iped.uio.no Pedagogikk, Høyere utdanning