print logo

Personer med emneord «Spesialpedagogikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Øistein Anmarkrud Anmarkrud, Øistein Professor +47-22858046 oistein.anmarkrud@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Leseforståelse, Tekstbasert læring, Motivasjon
Bilde av Pirjo Annika Aunio Aunio, Pirjo Annika Professor II p.a.aunio@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Matematikkvansker
Bilde av Jorun Buli-Holmberg Buli-Holmberg, Jorun Førsteamanuensis +47-22858069 +47-48119059 jorun.buli-holmberg@isp.uio.no Spesialpedagogikk
Bilde av Monica Dalen Dalen, Monica Professor +47-22858061 +47-91514318 monica.dalen@isp.uio.no Adferdsrelatert lærevansker, Barn og ungdoms utdanningsforløp, Spesialpedagogikk, Tilpasset opplæring og inkludering, Utviklingsforskning, Internasjonale adopsjoner
Bilde av Marit Dalset Dalset, Marit Stipendiat +47-22845694 marit.dalset@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Psykososiale vansker
Bilde av Margaret Mumbi Githanga Githanga, Margaret Mumbi Stipendiat +47-22857481 m.m.githanga@iped.uio.no Pedagogikk, Spesialpedagogikk, Lærerutdanning
Bilde av Jana Kruse Kruse, Jana Stipendiat +47-22858048 jana.kruse@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Språkutvikling, Språkvansker, Kommunikasjon, Læringsdialoger, Barn med forsinket språkutvikling, Interaksjon, Overgang barnehage skole
Bilde av Liv Heidi Mjelve Mjelve, Liv Heidi Førsteamanuensis +47-22858131 l.h.mjelve@isp.uio.no Rådgivning og innovasjon, Spesialpedagogikk, Gestaltteori, Kommunikasjon, Awareness, Psykososiale vansker, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).
Bilde av Gøril Moljord Moljord, Gøril Stipendiat +47-22845631 22858647 goril.moljord@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Utviklingshemning, Autonomi, Livskvalitet, Spesialundervisning, ADL (activities of daily living), Utfordrende atferd, Pedagogisk filosofi, Etikk
Bilde av Kari-Anne Bottegaard Næss Næss, Kari-Anne Bottegaard Førsteamanuensis +47-22859163 k.a.b.nass@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Spesialundervisning, Språkutvikling og språkvansker, Utviklingshemning, Down syndrom
Bilde av Berit Rognhaug Rognhaug, Berit Instituttleder +47-22858120 berit.rognhaug@isp.uio.no Habilitering og rehabilitering, IKT og læring, spesialpedagogikk, Spesialundervisning, Utviklingshemning, Utviklingshemning i et livsløpsperspektiv, Opplæring og habilitering for mennesker med utviklingshemning, IKT i spesialundervisning, Læringsutbyttet hos mennesker med utviklingshemning.
Bilde av Anne-Lise Rygvold Rygvold, Anne-Lise Førsteamanuensis +47-22858078 a.l.rygvold@isp.uio.no Logopedi, Språkutvikling og språkvansker, Utenlandsadopsjon, Spesialpedagogikk
Bilde av Hanne Marie Høybråten Sigstad Sigstad, Hanne Marie Høybråten Førsteamanuensis +47-22858127 h.m.h.sigstad@isp.uio.no Adferdsrelaterte lærevansker, Habilitering og rehabilitering, Spesialpedagogikk, Tilpasset og inkluderende opplæring, Utviklingshemning, Sjeldne funksjonshemninger, Mestring og livskvalitet hos utsatte grupper.
Bilde av Bjørn Skaar Skaar, Bjørn Førsteamanuensis +47-22840705 +47-98234696 bjorn.skaar@iped.uio.no Pedagogikk, Audiovisuell produksjon, Undervisningscase, digitale læringsomgivelser, Spesialpedagogikk, Universell utforming
Bilde av Tamar Tabakhmelashvili Tabakhmelashvili, Tamar Stipendiat +47-22845687 tamar.tabakhmelashvili@isp.uio.no Spesialpedagogikk, spesialundervisning, pedagogikk, språk og kommunikasjon, Special Needs Education, Lingvistikk, Utviklingshemning, Autisme
Bilde av Janne von Koss Torkildsen Torkildsen, Janne von Koss Førsteamanuensis +47-22845016 +47-41567114 j.v.k.torkildsen@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Logopedi, Språkutvikling og språkvansker, Læringsmekansimer, Kognitiv nevrovitenskap
Bilde av Ona Bø Wie Wie, Ona Bø Professor +47-22858051 +47-23076222 o.b.wie@isp.uio.no Spesialpedagogikk, Audiopedagogikk, Språkutvikling og språkvansker