Personer med emneord «digitale læringsomgivelser»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Anja Amundrud Amundrud, Anja Stipendiat +47-22840720 anja.amundrud@iped.uio.no Pedagogikk, Digitale læringsomgivelser, Dialog i klasserommet
Bilde av Jo Inge Johansen Frøytlog Frøytlog, Jo Inge Johansen Stipendiat +47-22840595 j.i.j.froytlog@iped.uio.no Kvantitativ metodologi, Pedagogikk, Dialog i klasserommet, Digitale læringsomgivelser, Kvalitativ metodologi
Bilde av Siri Jønnum Jønnum, Siri Produksjonsleder +47-22840717 +47-92611015 siri.jonnum@link.uio.no kontrakter, forskningsformidling, audiovisuell formidling, prosjektkoordinering, videoproduksjon, ressursplanlegging, HMS, digitale læringsomgivelser
Bilde av Carita Kiili Kiili, Carita Postdoktor +47-22857780 c.p.s.kiili@iped.uio.no Pedagogikk, Leseforståelse og tekstbasert læring, Digitale læringsomgivelser
Bilde av Lars Lomell Lomell, Lars Seksjonssjef +47-22840703 92290101 92290101 lars.lomell@link.uio.no audio-visuell formidling, økonomistyring, forskningsformidling, personal, organisasjonsutvikling, digitale læringsomgivelser, undervisning, ledelse, prosjektstøtte, strategi
Bilde av Andreas Lund Lund, Andreas Professor +47-22855068 andreas.lund@ils.uio.no Læring og IKT, Interaksjon, Design, Lærerrollen, Undervisning, digitale læringsomgivelser, Klasseromsforskning, Engelskdidaktikk, Lærerutdanning, Vurdering
Bilde av Maren Omland Omland, Maren Stipendiat +47-22840714 maren.omland@iped.uio.no Digitale læringsomgivelser, Pedagogikk, Dialog i klasserommet, Norskdidaktikk
Bilde av Emily C Oswald Oswald, Emily C Stipendiat +47- 22840732 e.c.oswald@iped.uio.no Pedagogikk, Museum, Digitale læringsomgivelser, Digitalt kulturvern
Bilde av Bjørn Skaar Skaar, Bjørn Førsteamanuensis +47-22840705 +47-98234696 bjorn.skaar@iped.uio.no Undervisningscase, Pedagogikk, Spesialpedagogikk, Universell utforming, digitale læringsomgivelser, Audiovisuell produksjon
Bilde av Svein Østerud Østerud, Svein Professor emeritus +47-22840785 svein.osterud@iped.uio.no Digitale læringsomgivelser, Pedagogikk, Literacy, Læreplan