Personer med emneord «budsjettering»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Suresh A. Johnpillai Johnpillai, Suresh A. Rådgiver +47-22840733 90563415 90563415 s.a.johnpillai@medisin.uio.no økonomistyring, budsjettering, prosjektveiledning, regnskap