Suresh A. Johnpillai

Rådgiver - Økonomiseksjonen
Bilde av Suresh A. Johnpillai
English version of this page
Telefon +47-22840733
Mobiltelefon 90563415 90563415
Rom Rom 366
Brukernavn
Besøksadresse Helga Engs hus. Sem Sælands vei 7. 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1171 Blindern 0318 OSLO

Ansvarsområder

Økonomistyring

Økonomirapportering og analyser basert på rapporter (både basisfinansiering og ekstern finansiering for IPED). løpende kostnadsanalyser, risikovurdering av ny prosjekter, økonomisk simuleringer, konsekvenser og prognoser gjennom disse analystiskte verktøyene.  Forbredere rapporter basert på nåværende og fremtidige finansielle forhold. Gi forslag og antydninger for nåværende og fremtidige økonomiske utsikter til IPED. Deltar i møter med både IPED og fakultets økonomiledelse for å analysere økonomiske situasjon.

Budsjettering

Planlegging og skissering av budsjett for IPED basert på resultat fra prosjektvirksomhet og  basistildeling fra UiO. Gir forslag og anbefalinger til ekstern finansiert prosjekter og basis finansiert aktiviteter gjennom risk og kostnads analyser.  

Prosjektkontroll

Kvalitetssikring av krav fra eksterne finansiør hovedsakelig NFR, EU og annen statlige (Udir., NORAD osv.). Løpende kontroll på MVA behandling og andre rapporteringskrav. 

Utdanning

Utdannet som Mastergrad i økonomi og ressursforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). I tillegg deltatt en rekke kurs og seminar virksomhet gjennom årene.

Arbeidserfaring

Ved siden av studiene har hatt variert jobb erfaring innen ulike service sektor bla. postbetjent, billettør og tolk. Etter end utdannelse har jobbet som økonomiarbeider ved Nye arbeids og velferdsetaten (NAV) (mellom  2005 og 2006).

Interesser & Fritid

Aktiv spiller ved UiO bedrift bordtennis laget. Deltar aktiv i politikk via partiet Venstre. Deltar i møter med mange humaniske og politiske organisasjonsarbeid. Leser og skriver innlegg for både nasjonale og internasjonale aviser og tidskrifter. Spiller aktiv sjakk.

Published Sep 14, 2010 11:50 PM

 

Emneord: økonomistyring, budsjettering, prosjektveiledning, regnskap
Publisert 2. sep. 2010 21:54 - Sist endret 10. juni 2016 18:39