Ragnhild Gotaas Torvik

Førstekonsulent - Fakultetsadministrasjonen
Bilde av Ragnhild Gotaas Torvik
English version of this page
Telefon +47-22857795
Rom 326
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for offentlig rett (Student)

Arbeidsområder 

 • Studieinformasjon og -veiledning
 • Studieadministrasjon
 • Internasjonalisering: nettsider og rutiner 
 • Kandidatmarkering for masterstudenter
 • Fordeling av faste lesesalsplasser
 • Engasjement ved ILS:
  • Pensum for lærerutdanningene
  • Opptak (PPU)
 • Eksamenskontoret: innpass av ekstern utdanning (vikariat)  
 • Tillitsvalgt ved UV-fakultetet for NTL

Bakgrunn

 • Førstekonsulent i SV-info, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (2017)
 • Sekretær ved Universitetsbiblioteket i Oslo (2011-2017)
 • Lærer ved Heltberg Gymnas (2013) og Lysaker Transittmottak (2016)
 • Mastergrad i sosialantropologi, UiO (2012)  
 • Mellomfag i spansk språk og Latin-Amerikakunnskap og bachelorgrad i utviklingsstudier, UiB (2010) 
Emneord: studieinformasjon, studieadministrasjon, lesesal, kandidatmarkering
Publisert 24. juni 2016 09:52 - Sist endret 6. juli 2018 13:10