Organisering og ledelse

ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning er etablert for femårsperioden 2012-2016. Senteret er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.

ProTed - senter for kunnskapsutvikling

ProTed skal bidra til å utvike fremragende FoU-basert utdanning, innovative måter å arbeide med FoU-basert utdanning og spre kunnskap om utforming av undervisning og læringsmiljø som fremmer læring. Arbeidet er rettet mot å fornye og videreutvikle kjernevirksomheten i lærerutdanningene gjennom systematisk FoU-arbeid, forskning og evaluering.

Arbeidet i senteret er tett integrert i enhetene som tilbyr lærerutdanning ved UiO og UiT. 

Ilustrasjon: ProTed er en spydspiss inn i FoU-arbeidet knyttet til lærerutdanningene.

Ledelse og styring

Samarbeidet er regulert i en konsortiumavtale mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Arbeidet ledes av to senterledere, en fra UiO og en fra UiT. Senterlederne samarbeider med lederne av utviklingsområdene. Det skjer i nær kontakt med lederne av masterprogrammene ved UiO og UiT.

UiO er vertsinstitusjon. Institutt for lærerutdanning (ILS) ved UiO og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT (ILP) bidrar med ressurser til senteret. 

Et styre med representanter for utdanningene ved de to universitetene har det overordnete ansvaret. En referansegruppe sikrer løpende dialog med studenter, universitets- og partnerskoler, representanter for ansatte og lærerorganisasjonene. En internasjonal gruppe anerkjente forskere bidrar til å forankre utviklingsarbeidet i nyere forskning om lærerutdanning.

 

 

 

 

Publisert 16. jan. 2013 09:50 - Sist endret 13. mars 2013 10:59