Alumni på Det utdanningsvitenskapelige fakultet

UV Alumni er et yrkesrettet og faglig nettverk for tidligere studenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Her har du muligheten til å møte gamle studievenner, få faglig påfyll samt bygge nye nettverk.

Hvorfor bli alumni?

Som alumni (tidligere student) er du en viktig ambassadør for Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Vi vil gjerne holde kontakten med deg gjennom alumninettverket. Ved å melde deg på i UiOs alumninettverk får du informasjon om spennende og relevante foredrag samt våre alumniarrangement. Alumnirådet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet arrangerer årlig to arrangementer for tidligere studenter, ett i mars og ett i oktober. På arrangementene er det mulighet for faglig påfyll, å møte gamle studievenner og det er matservering. Tilbudet er gratis.

Alumnirådet på UV

Alumirådet består av tidligere og nåværende studenter, vitenskapelig ansatte samt en fakultetsrepresentant. Alumnirådet har ansvar for å arrangere to alumniarrangementer i året. Dette er et spennende arbeid og man får god kontakt med fakultetet og andre alumnier. Ved jevne mellomrom vil det være naturlige utskiftninger i alumnirådet og det kan være aktuelt å få inn nye representanter. Send gjerne en mail til alumnirad@uv.uio.no dersom du er interessert i å bidra.

Se bilder fra tidligere arrangementer

facebook kan du se bilder fra noen av de tidligere alumniarrangementer på Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Alumniarrangementet 28.april er dessverre avlyst

Alumniarrangement på UV, torsdag 26. mars 2015

Takk til alle som trosset værgudene og fant veien til Helga Engs hus 26. mars. 
 

Følg UV Alumni på Facebook

Arrangementer

Universitetet i Oslo har en mengde arrangementer som er åpne for publikum. Våre tidligere studenter er spesielt velkomne.

Kontakt

Alumnirådet på UV:

alumnirad@uv.uio.no

Fakultetsrepresentant i alumnirådet