Etter- og videreutdanning

Trenger du eller dine medarbeidere kompetansepåfyll? Det utdanningsvitenskapelige fakultet tilbyr ulike former for etter- og videreutdanning. Kurs som er skreddersydd for en gruppe eller som man kan delta på som enkeltperson.

For mer informasjon, se instituttenes sider om etter- og videreutdanning (EVU):

EVU ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

EVU ved Institutt for spesialpedagogikk

EVU ved Institutt for pedagogikk

 

Se også EVU ved UiO for mer informasjon om interessante EVU-tilbud.

Publisert 6. sep. 2010 21:49 - Sist endret 27. juli 2017 16:01