Studieveiledning

Veiledningssamtalen kan dreie seg om valg av studier, godkjenning av tidligere avlagt utdanning, veien videre etter studiene, lover og regler du må forholde deg til som student, tilrettelegging av studiehverdagen med mer.

Veiledninger i Helga Engs hus

Praktisk-pedagogisk utdanning

Tirsdag: kl. 13:10-14:10. Book time ved å ringe eller møte opp i UV-studieinfo.

Institutt for spesialpedagogikk

Torsdag: kl. 12:15-13:15. Book time ved å ringe eller møte opp i UV-studieinfo.

Institutt for pedagogikk

Bachelorstudenter

  • Tirsdag: Drop-in veiledning kl.11-13
  • Onsdag: Veiledning etter avtale kl. 9-11. Timebestilling via nettskjema
  • Mandag kl.13-14 og fredag kl. 11-12 : Drop-in faglig veiledning for PED1001 og UVEXFAC
  • Torsdag kl. 11-12: Drop-in faglig veiledning for PED1002. NB: Starter først våren 2018.

Masterstudenter i pedagogikk må avtale direkte med studiekonsulenten som administrerer emnet de er på.

Utveksling

Åpen time (drop-in) onsdager kl 13.00-15.00 på kontor 339 (3. etasje) Kontakt international@uv.uio.no ved spørsmål.

Veiledning i Niels Henrik Abels hus

Lektorprogrammet

Lektorprogrammet har en egen nettside med informasjon om booking av veiledningstime.

Veiledningssamtalen

Studieveileder forventer at du setter deg inn i det som finnes av relevant informasjon på nettsidene om det temaet du ønsker å diskutere før du kommer til veiledning.På den måten får du størst mulig utbytte av veiledningen. Universitetets serviceerklæring gir en oversikt av hva du kan forvente av studieveileder, samt hva studieveileder forventer av deg som student.

Publisert 8. nov. 2010 17:22 - Sist endret 17. juli 2018 10:25