print logo

UV-studieinfo

Vi hjelper deg med studieinformasjon

Alle studenter som har spørsmål om studier ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet kan henvende seg til UV-studieinfo. I tillegg til å gi deg viktig studieinformasjon, hjelper vi deg med følgende:

Hvis du har spørsmål på e-post eller telefon som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata må du av hensyn til personvern svare på følgende kontrollspørsmål:

  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Studieprogram/studierett
  • Semesterregistrert adresse
  • Siste eksamen avlagt ved UiO

Du kan også finne mye spennende informasjon på vår facebookside. Her legger vi ut informasjon om frister, studietilbud, karrieremuligheter, interessante foredrag og ledige stillinger.

Publisert 19. okt. 2010 14:13 - Sist endret 3. nov. 2014 17:57