English version of this page

UV-studieinfo

Alle studentar som har spørsmål om studier ved Det utdanningsvitskaplege fakultet kan kontakte UV-studieinfo.

Medarbeidarar ved infosenteret hausten 2016

Besøksadresse

3. etasje, Helga Engs hus, Sem Sælandsvei 7

Postadresse

P.B. 1161 Blindern
0318 Oslo

Opningstid

Måndag til fredag kl. 11.00 - 15.00

Telefon

22 84 44 45 

Epost

uv-studieinfo@uv.uio.no

Kva kan vi hjelpe deg med

Om vi ikkje kan hjelpe deg, kan vi fortelje deg kven du skal kontakte.

Dersom du har spørsmål på e-post eller telefon som krev at vi sjekkar deg i UiO sine bakgrunnsdata, må du av omsyn til personvern svare på fylgjande kontrollspørsmål:

  • Fullt namn
  • Fødselsdato
  • Studieprogram/studierett
  • Semesterregistrert adresse
  • Siste eksamen avlagt ved UiO

Vi tilråder at studentar nyttar si UiO-epostadresse i kontakt med oss.

Følg oss gjerne på Facebook. Her legg vi ut informasjon om karrieremoglegheiter, fristar, studietilbod, interessante foredrag og ledige stillingar.

Si fra om læringsmiljøet

Trafikklys Si fra


Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.

Publisert 9. des. 2014 11:18 - Sist endret 23. feb. 2018 12:31