English version of this page

UV-studieinfo

Alle studenter som har spørsmål om studier ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet kan henvende seg til UV-studieinfo.

Medarbeidere ved infosenteret høsten 2016

Besøksadresse

3. etasje, Helga Engs hus, Sem Sælandsvei 7

Postadresse

P.B. 1161 Blindern
0318 Oslo

Åpningstid

Mandag til fredag kl. 11.00 - 15.00

Telefon

22 84 44 45

Epost

uv-studieinfo@uv.uio.no

Vi hjelper deg blant annet med følgende:

Hvis du har spørsmål på e-post eller telefon som krever at vi sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata må du av hensyn til personvern svare på følgende kontrollspørsmål:

  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Studieprogram/studierett
  • Semesterregistrert adresse
  • Siste eksamen avlagt ved UiO

Følg oss gjerne på Facebook. Her legger vi ut informasjon om karrieremuligheter, frister, studietilbud, interessante foredrag og ledige stillinger.

Publisert 9. des. 2014 11:18 - Sist endret 20. apr. 2017 13:36