Veiledning

Veiledning er en obligatorisk del av studiet, og masteroppgaven kan ikke leveres uten at du har hatt veiledning. Denne informasjonen gjelder for Allmenn studieretning.

Veiledertildelingen

På bakgrunn av din prosjektbeskrivelse tildeler instituttet deg en veileder og eventuelt biveileder. I noen tifeller vil det være aktuelt å bruke eksterne veiledere. Du kan ønske seg veileder(e), men det er ikke noen garanti for at du får ønsket oppfylt. Du har også mulighet til å selv danne avtaler med veileder(e), men det må formaliseres via studieadministrasjonen. Eksterne veiledere som ikke har vært brukt før, skal godkjennes av instituttet. Tildeling av veileder tar vanligvis opptil 1 måned. Du blir kontaktet på e-post med informasjon om veiledertildelingen.

Ved ønske om biveileder, må du først avklare behov med tildelt hovedveileder, og deretter sende inn søknadsskjema: bokmål / nynorsk

Veiledningens omfang

Påstartet studiet høst 2006 eller senere: Oppgavens totale omfant er 60 studiepoeng. Dette utløser 42 timer veiledning, inkludert veileders forberedelser. Vanligvis utgjør direkte veiledningssamtale en tredjedel av tiden, cirka 14 timer.

Bruk av veiledningstid  

Bruk av veiledningstid skal avtales nærmere mellom student og veileder. Dette avhengig av hva slags veiledning det er behov for. Ved bruk av biveileder vil vanligvis cirka en tredjedel av veiledningspotten brukes til dette.

Det er du som student som har ansvar for å gjøre avtaler om veiledningssamtaler og følge opp avtalene. Det er alltid en fordel at instituttet blir informert så tidlig som mulig, om fravær eller annet som medfører at veiledningen må utsettes. 

Hvis det oppstår problemer i forhold til veiledningen, veiledningsforholdet, eller at planlagt progresjon ikke kommer til å overholdes, ta kontakt med instituttet.

Veiledningsavtalen

Studenter som er tatt opp på masterstudium skal i tillegg til bekreftelse av utdanningsplan og betale semesteravgift, inngå avtale om veiledning med det aktuelle instituttet som deres studieprogram er knyttet til.

Avtalen stadfester og presiserer forhold som legges til grunn for veiledning av din oppgave. Avtale om veiledning inngås så snart som mulig etter tildelt veileder. Avtalen skal være med å sikre gjensidige rettigheter og plikter. Veiledningen inngår som en obligatorisk del av arbeidet med masteroppgaven og er en forutsetning for å levere oppgaven til sensur. Se Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 2.5.7

Du må ta med veiledningsavtalen til første møte med din veileder. Avtalen skal gjennomgås og undertegnes av begge. Vi anbefaler at dere går gjennom dokumentet ”Momenter til samtale om veiledning” samtidig. Ferdig utfylt avtale skal returneres til instituttet for registrering.

Veiledningsavtalen skal leveres til instituttet innen 6 uker etter at veileder har blitt tildelt.

Skjema; veiledningsavtale

Avtale om veiledning (bokmål)
Avtale om rettleiing (nynorsk)

Bestemmelser om utfylling og bruk av avtalen

I tilknytning til veiledningen, er det utarbeidet noen momenter til veiledningssamtalen, med den hensikt å få større bevissthet rundt temaer som man erfaringsmessig vet det er behov for å få en avklaring på:
Momenter til første veiledningsmøte
Etiske retningslinjer for veiledere

Publisert 8. sep. 2016 18:17 - Sist endret 25. sep. 2017 13:11