Mentorprogrammet

Mentorprogrammet er et faglig og sosialt tilbud til mannlige førsteårsstudenter på bachelor i pedagogikk og spesialpedagogikk. Hovedmålet med programmet er fornøyde studenter som har fått en kick-start på studiet.  

Hva er mentorprogrammet?

Mentorprogrammet er et gratis tilbud til mannlige førsteårsstudenter. Du får tildelt en egen mentor som skal følge deg i høstsemesteret. Hvor mange ganger dere møtes er tilpasset ditt behov.

Tilbudet består av

1. oppstartsseminar

2. studieteknikkurs

3. en-til-en veiledning med din mentor inntil 3 timer totalt. Du kan velge mellom tre temaer

4. gruppeveiledning i eksamensoppgaver i forkant av eksamen
5. studieveiledningstime dersom du har behov for det

Hvorfor skal du delta

Med mentorprogrammet får du en skikkelig kick-start på studiet.

Du får

  • veiledning av en mentor med lang studieerfaring som er tilpasset dine behov
  • muligheten til å bli bedre i akademisk skriving og gjennom dette bedre eksamenskarakterer
  • gjennomgå dine eksamensoppgaver med mentor
  • møte andre studenter på studiet
Publisert 10. aug. 2016 11:10 - Sist endret 5. feb. 2018 10:12