Mentorprogrammet

Mentorprogrammet er et faglig og sosialt tilbud til mannlige førsteårsstudenter på bachelor i pedagogikk og spesialpedagogikk. Hovedmålet med programmet er fornøyde studenter som har fått en kick-start på studiet.  

Vi ansetter nye mentorer

Les mer om utlysningen og søk!

Hva er mentorprogrammet?

Mentorprogrammet er et gratis tilbud til mannlige førsteårsstudenter. Du får tildelt en egen mentor som skal følge deg i høstsemesteret. Hvor mange ganger dere møtes er tilpasset ditt behov.

Tilbudet består av

1. oppstartsseminar

2. studieteknikkurs

3. en-til-en veiledning med din mentor inntil 3 timer totalt. Du kan velge mellom tre temaer

4. gruppeveiledning i eksamensoppgaver i forkant av eksamen
5. studieveiledningstime dersom du har behov for det

Hvorfor skal du delta

Med mentorprogrammet får du en skikkelig kick-start på studiet.

Du får

  • veiledning av en mentor med lang studieerfaring som er tilpasset dine behov
  • muligheten til å bli bedre i akademisk skriving og gjennom dette bedre eksamenskarakterer
  • gjennomgå dine eksamensoppgaver med mentor
  • møte andre studenter på studiet
Publisert 10. aug. 2016 11:10 - Sist endret 15. mai 2018 14:11